College stemt in met ontwerp bestemmingsplan Boogplein Winsum

HET HOGELAND – Het college van B&W stemt in met het ontwerp bestemmingsplan voor het Boogplein in Winsum. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de ontwikkeling van appartementen en winkelruimte op deze locatie. Eerder dit jaar is het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte al gedeeld met omwonenden.

Naar aanleiding hiervan zijn een paar punten wat aangepast. Zo wordt in de openbare ruimte meer groen opgenomen. Het deel van het bestaande Jaagpad vanaf de toekomstige appartementen tot aan de N361 blijft verder behouden.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt, afhankelijk van besluitvorming, vanaf 17 december opnieuw zes weken ter inzage. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen.

Het college heeft ook ingestemd met het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte op het Boogplein en het omliggende gebied.

Het eerder door de raad van de voormalig gemeente Winsum beschikbaar gestelde budget is ondanks bezuinigingen niet voldoende voor het uitvoeren van het ontwerp wat er nu ligt. Binnen de begroting is er geen ruimte voor aanvullend krediet. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om de benodigde middelen uit het project centrumplan Winsum zelf te halen. Dit betekent dat een deel van het budget dat bedoeld was voor de tweede fase van het centrumplan overgeheveld wordt naar de eerste fase. Deze middelen zijn een eerdere bijdrage vanuit het NPG voor de centrumplannen. Ze dragen hiermee bij aan het beoogde doel: het verder versterken van de centra en het creëren van een plus op de lopende centrumplannen van Het Hogeland.

Omdat er voor de tweede fase nog geen uitgewerkt plan ligt, is het budget dat straks voor die fase beschikbaar is kaderstellend voor de uitwerking van die plannen. Hiermee wordt een tekort op de centrumplannen voor het dorp voorkomen en is er geen extra geld nodig.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Wij zijn opgelucht dat er binnen centrumplan Winsum ruimte is om de eerste fase van het plan door te laten gaan. In de huidige financiële situatie kunnen we geen budget meer vrij maken. Het is dan ook aan ons om er voor te zorgen dat de volgende fase past binnen het nog beschikbare budget.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.