ACHTERGROND: De kwestie rondweg Winsum is op een haar na juridisch eindelijk gevild

“We hebben de omwonenden altijd uitgenodigd om mee te praten over de inrichting van de weg en de omgeving. Wij begrijpen ook best dat deze mensen niet blij zijn met de aanleg van de weg. Weliswaar loopt de weg op ruime afstand achter hun woningen langs, maar zij raken wel een deel van het vrije uitzicht vanuit hun achtertuin kwijt. Daarom vinden we het belangrijk dat de inrichting van de weg in goed overleg met hen gebeurt. Dat aanbod geldt nog steeds,” zegt wethouder Eltjo Dijkhuis in een reactie op de uitspraak van de Raad van State over de Kortsluiting afgelopen woensdag.

He gaat verder met de noordelijke ringweg van Winsum, de verbinding achter de Bloemenbuurt langs tussen de Onderdendamsterweg en de provinciale weg. Het is een van die langslepende kwesties uit de voormalige gemeente Winsum. In december 2019 stelde de gemeenteraad van Het Hogeland uiteindelijk het bestemmingsplan Kortsluiting vast, dat de aanleg van de nieuwe weg mogelijk moet maken. Omwonenden stelden bij de Raad van State beroep in tegen het bestemmingsplan. Zij gaven aan dat de verbindingsweg met een boog om Winsum heen moet lopen en aan moet sluiten op de bestaande rotonde bij Ranum. Zij vonden de geplande oplossing niet veilig. Ook stelden de bezwaarmakers dat er procedurele fouten zijn gemaakt en dat adviesrapporten gebaseerd zijn op verouderde gegevens.

De Raad van State die beoordeelt of besluiten van overheidsorganen zoals gemeenten wettelijk deugen, stelde de bezwaarmakers op bijna alle punten in het ongelijk. ”Het betoog houdt geen stand,” zo is de juridische formulering als de Raad van State een klager in het ongelijk stelt. Op één punt stelde de Raad van Staten in het tussenvonnis de klagende bewoners van de Bloemenbuurt in het gelijk. De provincie wil geen onnodige zijtakken in de provinciale weg en juist nu wordt er een zijtak aangelegd.  De gemeente Het Hogeland wordt gevraagd om beter te motiveren dat de aansluiting op de provinciale weg geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan. Dat het provinciebestuur substantieel meebetaalt aan de aanleg van de weg, was voor de Raad van State nog te weinig wettelijk overtuigend.

De advocaat van de tegenstanders, mr. Anna Kwint, zegt in een eerste reactie: “Het heeft me altijd verbaasd dat het gemeentebestuur meerdere malen niet in staat was een juridisch deugdelijk plan te ontwikkelen. En dat is deze keer weer niet gelukt omdat de provinciale wetgeving een zijtak in de weg niet toestaat en het toch wordt gedaan. Ik heb nog hoop dat men terug gaat naar de tekentafel en het alternatieve tracé met aansluiting op de rotonde van Ranum wordt uitgewerkt. Wat ik veel belangrijker vind te benadrukken is dat de bewoners van de Bloemenbuurt niet tegen een verbinding zijn maar déze niet willen.”

Wethouder Dijkhuis: “Ik verwacht dat de weg  nog steeds volgens de planning begin 2023 open kan voor verkeer”

De uitspraak van de Raad van State betekent dat dat gemeente Het Hogeland nog één juridische stap moet nemen voordat de Raad van State groen licht geeft. Of niet, het is immers nog een tussenvonnis. Wethouder Dijkhuis: “Het is jammer dat we hierdoor nog enkele maanden vertraging oplopen. De verbindingsweg is hard nodig om de verkeersdruk in het centrum van Winsum te verminderen en het centrum veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. We zullen de gevraagde juridische onderbouwing aanleveren, en daarna kunnen we hopelijk snel verder. Ik verwacht dat de weg dan nog steeds volgens de  planning begin 2023 open kan voor verkeer.”

Het plan voor de nieuwe verbindingsweg ligt wisselend in het dorp. Er zijn tegenstanders: voornamelijk omwonenden van het nieuwe tracé. Maar er is ook een grote groep voorstanders van het plan. Dijkhuis: “Ik onderken de gevoeligheden die leven bij Winsumers over de nieuwe weg. Ik begrijp dat niet iedereen de komst van de nieuwe weg toejuicht. We hebben de omwonenden altijd uitgenodigd om mee te praten over de inrichting van de weg en de omgeving. Wij begrijpen ook best dat deze mensen niet blij zijn met de aanleg van de weg. Weliswaar loopt de weg op ruime afstand achter hun woningen langs, maar zij raken wel een deel van het vrije uitzicht vanuit hun achtertuin kwijt. Daarom vinden we het belangrijk dat de inrichting van de weg in goed overleg met hen gebeurt. Dat aanbod geldt nog steeds.”

Berto Merx

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !