Monitor sociaal domein naar gemeenteraad

HET HOGELAND – Het college van b. en w. legt de ‘Monitor sociaal domein’ voor aan de gemeenteraad. Het stuk volgt op een eerdere monitor die in september van dit jaar door de raad werd behandeld. De raad deed toen aanbevelingen.

Zo werd verzocht om meer (financiële) analyse en om inzicht in eventuele bijsturing. In de huidige monitor is daarin voorzien. Geconstateerd wordt dat de wachtlijsten voor basishulp zijn weggewerkt. Het aantal aanmeldingen nam overigens niet af. Verwacht werd dat er door Corona meer inzet nodig zou zijn om crises in gezinnen het hoofd te bieden. Dat bleek niet het geval. Er is een aantal maatregelen genomen om te komen tot kostenbeheersing in de jeugdhulp. De effecten daarvan zijn nog niet zichtbaar. Opvallend is dat de vraag naar trapliften toeneemt. In 2017 werden er in totaal negentien geplaatst. Tot oktober van dit jaar waren dat er 37. Of deze stijging structureel is, wordt onderzocht. Het budget moet met ruim twee ton worden verhoogd. De huisvesting van statushouders is een knelpunt. De taakstelling wordt niet gehaald. Dat komt onder meer omdat de woningcorporaties niet kunnen voorzien in de behoefte aan ruime gezinswoningen. Het aantal statushouders neemt in 2021 naar verwachting flink toe. De huisvesting daarvan wordt, zo wordt in de monitor gemeld, ‘een groot probleem’. Zowel de industrie- en dienstentak als de sector groen van Werkplein Ability zagen de omzet het afgelopen jaar afnemen. In totaal is de omzet met ruim een miljoen euro afgenomen. Het Rijk compenseert dat deels.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !