Scholen in Bedum en Pieterburen kunnen uitbreiden

HET HOGELAND – Het college heeft besluiten genomen op aanvragen van schoolbesturen voor onderwijshuisvesting. Een aantal is afgewezen en aantal is goedgekeurd. Aanvragen voor uitbreiding van OBS ‘De Getijden’ in Pieterburen en GBS ‘De Horizon’ in Bedum zijn toegekend.

Beide scholen hebben een groeiend leerlingenaantal. ‘De Horizon’ heeft ook een aanvraag gedaan voor meubilair en uitbreiding van het lespakket. Ook die aanvraag is gehonoreerd. De Rooms Katholieke ‘St. Walfidusschool’ in Bedum deed eveneens een aanvraag voor uitbreiding van het schoolgebouw. Die aanvraag is afgewezen omdat het huidige gebouw volgens het college voldoende ruimte biedt. Ook de besturen van CBS ‘Borgschool’ en OBS ‘9 Wieken’ in Winsum deden aanvragen voor een uitbreiding. Die zijn beide afgewezen. De aanvragen worden wel meegenomen in het kader van een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente. Dat plan wordt in 2021 ontwikkeld. Met de uitbreiding van de scholen in Bedum en Pieterburen is 590.000 euro gemoeid. Dit bedrag is in de begroting voor volgend jaar opgenomen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !