Stichting Promotie Waddenland mag Het Hogeland op de kaart zetten

HET HOGELAND – Er komt één toeristische organisatie oor de gehele gemeente. De gemeente subsidieert ook maar één toeristische promotieclub in het Hogeland. Dat is de conclusie van de gemeenteraad gisteravond.

Het plan is geen verrassing. In het collegeprogramma van CDA, PvdA en GemeenteBelangen is dit twee jaar geleden vastgelegd. Stichting Promotie Waddenland “heeft de handschoen opgepakt,” zo zei wethouder Theo de Vries, “en met de ondernemers in de sector het plan ontwikkeld.” Promotie Waddenland verenigt zo’n slordige honderd ondernemers uit Winsum en De Marne die jaren geleden uit onvrede met de lokale VVV een eigen organisatie uit de grond hebben gestampt, die door de voormalige gemeenten werd gesubsidieerd. In Bedum is ook al jaren een VVV actief met een subsidie van de gemeente.

De hobbel in het plan is dat de VVV in Bedum eerder uit het overleg met Waddenland is gestapt. Het gaat er hierbij om dat de Bedumse organisatie het merk VVV voor Bedum wil handhaven. Een bestuurder van de Bedumer ondernemersvereniging is daarna bij het overleg betrokken geweest. “Het bestuur van de ondernemersvereniging heeft vorige week uitgesproken achter het plan voor een organisatie te staan,” zei wethouder De Vries.

Harma Dost van het CDA, gaf het college van b. en w. de nodige complimenten maar betreurde het dat VVV Bedum is afgehaakt en wilde dat er alsnog pogingen worden ondernomen om deze club er bij te krijgen. Haar standpunt werd door de raad breed ondersteund.

Wethouder De Vies hield de raad voor dat het hier om zelfstandige organisaties van ondernemers gaat en dat het gemeentebestuur hen niets kan opleggen. “We hebben nu het plan voor één organisatie voor de toeristische promotie van ons gebied. Het is door en voor de ondernemers ontwikkeld. Als VVV Bedum zich daar niet bij wil aansluiten, dan kan ik daar weinig aan doen. VVV Bedum is een zelfstandige organisatie en wij kunnen hen niet dwingen zoals we Promotie Waddenland niet kunnen dwingen. Er ligt een goed plan dat we kunnen subsidiëren en vanaf 1 januari hebben we te maken met één organisatie die financieel ondersteund word.”

Uiteindelijk kreeg De Vries de boodschap mee zich in te spannen om het overleg tussen Promotie Waddenland en de VVV Bedum opnieuw te entameren om het probleem op te lossen.

GemeenteBelangen wees er op dat in de gemeentebegroting een bedrag van 106 duizend euro als subsidie voor Promotie Waddenland is opgenomen maar dat de organisatie zelf een begroting van bijna twee ton er op na houdt. “De gemeente subsidieert voor 106 duizend en niet méér,” zei De Vies./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.