Gemeenteraad akkoord met Lokaal programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’

HET HOGELAND – Het lokaal programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’ is woensdagavond door de gemeenteraad goedgekeurd. Burgemeester Henk Jan Bolding is zeer tevreden.

Bolding: “Dit is een fantastische eerste stap voor de aankomende 10 jaren. Met behulp van de zes thema’s kunnen we samen verder werken aan de toekomst van onze mooie gemeente Het Hogeland.”

Projectleider Lucie Perey van de gemeente: “Hiermee willen we ontwikkelingen aanjagen die een aantoonbaar toekomst perspectief geven. Dat doen we aan de hand van zes thema’s. Denk aan ‘Leven lang ontwikkelen en Zorgen voor en met elkaar’.  Het lokaal programmaplan geeft aan waar de gemeente met het geld van Nationaal Programma Groningen op in wil zetten. Maar het geld hebben wij niet op onze rekening staan. Pas als een plan is goedgekeurd kunnen we op financiering rekenen.”

De twee goedgekeurde plannen – Vakland Het Hogeland en Waterwerken Zoutkamp – zijn projecten die aan alle eisen van Nationaal Programma Groningen voldoen. “Een mooie start voor de aankomende tien jaar”, zegt Perey

Waterwerken Zoutkamp

Met het oog op de toekomstige waterveiligheid worden in Zoutkamp het gemaal en de sluis hersteld of nieuw gebouwd. Een groot waterwerkproject van Waterschap Noorderzijlvest. Gerard Kleinsmit, projectleider van de gemeente zegt hierover: “De bijdrage van het Nationaal programma Groningen zorgt voor kansen. Want met behulp van deze middelen kunnen extra’s gerealiseerd worden in en nabij het dorp. Denk aan fiets- en wandelpaden en het verfraaien en veiliger maken van de entree aan de noordkant van het dorp. Zaken die zonder Nationaal Programma Groningen en de combinatie met het waterwerkproject en de Provincie Groningen niet zouden worden gerealiseerd. Het geeft ook een belangrijke impuls aan de brede omgeving qua toerisme en werkgelegenheid.”

Ook vanuit het bedrijfsleven van Zoutkamp vinden investeringen plaats. Al met al wordt Zoutkamp hiermee nog meer een plaats om te bezoeken en te verblijven in Het Hogeland, aan het nationaal park Lauwersmeer en als onderdeel van de Waddenkust regio. De eerste voorbereidingen voor het project zijn in 2018 gestart. Het project is naar verwachting halverwege 2025 gereed.

Vakland Het Hogeland

Vakland Het Hogeland is een initiatief dat wordt gedragen door de samenwerkende scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ernst Ottens, directeur Werkplein Ability: “Het is de bedoeling dat inwoners van Het Hogeland – jong en oud; met of zonder werk – zich kunnen oriënteren op scholing en zich kunnen bekwamen op verschillende vakgebieden. Dit trekt werkgelegenheid aan, versterkt jongeren en werkenden in hun ontwikkeling en biedt mensen buiten het arbeidsproces kansen om als vrijwilliger mee te doen in de maatschappij.”

Er wordt met ingang van 2021 gewerkt vanuit drie Praktijk Leer Ontwikkel Centra (PLOC). Elk centrum heeft een eigen werkdomein: Uithuizen (bouw en techniek), Warffum (ICT, innovatie TechLab) en Winsum (zorg, groen, horeca/toerisme).

Agnes Schaafsma, Rector Het Hogeland College: “We hebben genoeg gekwalificeerde docenten voor praktijkonderwijs en prima faciliteiten. Die worden echter alleen maar benut in het dagonderwijs. Daarmee missen we de benutting voor een groep mensen die op andere manieren en ook vaak buiten school opleiding en ontwikkeling zoekt. Met Vakland zorgen we ervoor dat de aansluiting met mensen die zich willen ontwikkelen goed gaat passen.” De samenwerkende partijen hebben voor ogen dat er over drie jaar een structureel Vakland Het Hogeland gerealiseerd is.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !