Uitvoeringsplan Taalhuizen naar raad

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft het ‘Uitvoeringsplan Taalhuizen Het Hogeland 2020-2021’ vastgesteld. Het stuk gaat ter kennisname naar de gemeenteraad.

In de gemeente zijn vier taalhuizen. Ze zijn gevestigd in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum. In de taalhuizen werken lokale organisaties samen. Doel is vooral laaggeletterdheid tegen te gaan. Rond de vier tot vijfduizend Hogelandsters kunnen als zodanig worden aangemerkt.

Die inwoners kunnen in de taalhuizen terecht om de lees-, schrijf- en rekenvaardigheid te verbeteren. Ook wordt er aandacht besteed aan digitale vaardigheden. De taalhuizen worden gerund door vrijwilligers.

Het uitvoeringsplan is opgesteld door de organisaties die in de taalhuizen samenwerken. In het plan staat wie welke taken op zich neemt en wie waarvoor verantwoordelijk is. De activiteiten richten zich in 2020 – 2021 vooral op het werven van deelnemers met Nederlands als moedertaal. Ook het screenen van inwoners die een uitkering aanvragen door middel van de taalmeter heeft de aandacht.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !