Aanleg zonnepanelen bij zeven zuiveringsinstallaties Noorderzijlvest

HET HOGELAND – Het waterschap Noorderzijlvest gaat in de gemeente kleine zonneparken plaatsen bij de zuiveringsinstallaties in Onderdendam, Wehe den Hoorn en Winsum. Ook in Delfzijl, Eelde, Leek en Feerwerd worden panelen geplaats. Bij deze zeven zuiveringsinstallaties komen ongeveer vier duizend panelen die 1.500.000 kWh per jaar opwekken.

De zonneparken maken deel uit van het beleid van het waterschap om in 2025 energieneutraal te zijn. Het waterschap probeert waar mogelijk minder energie te gebruiken én produceert zelf ook duurzame energie. Onder andere door het vergisten van zuiveringsslib tot biogas. Ook wordt er stroom opgewekt via zonnepanelen. De hoeveelheid zonnepanelen wordt flink uitgebreid met de zeven kleine parken op de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Bij de zuiveringsinstallaties is veel stroom nodig. Op een aantal locaties is voldoende ruimte om op eigen grond zonnepanelen te plaatsen, en zo zelf een groot deel van de ter plekke benodigde energie duurzaam op te wekken.

In het Westerkwartier komt op termijn een nieuwe zuiveringsinstallatie op de locatie Gaarkeuken. Deze gaat dan de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. Tijdens de nieuwbouw van deze installatie, worden ook hier zonnepanelen geplaatst. Als op termijn ook de zonnepanelen bij de nieuwe zuiveringsinstallatie Westerkwartier zijn geplaatst, wordt ongeveer 12 procent van de energie die het waterschap gebruikt, geleverd via de zonnepanelen./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !