Basisscholen Noordewier en Ichtus gaan fuseren

HET HOGELAND – Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen de Openbare Basisschool Noordewier in Rasquert op te heffen vanaf 1 augustus 2021. Noordewier gaat een samenwerkingsschool vormen met de Christelijke Daltonschool Ichtus.

Dit is het resultaat van gespreken van de beide schoolbesturen, met instemming van de medezeggenschapsraden. De samenwerkingsschool komt te vallen onder het bestuur van VCPO-NG. Door de fusie van beide basisscholen, beide gevestigd in de Marciaborg, heeft de nieuwe school ruim 130 leerlingen. Daarmee zit te school ruim boven de opheffingsnorm en blijft er toekomstperspectief.

De school zal een open toelatingsbeleid voeren. Ouders kunnen dus zelf kiezen voor godsdienstig of humanistisch onderwijs. Een identiteitscommissie, waarin ouders van beide scholen gaan plaatsnemen, gaat toezien op de naleving hiervan.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !