RIVM: Update 16 t/m 22 december 2020

In de afgelopen week van 16 tot en met 22 december is het aantal meldingen van mensen met een positieve corona testuitslag toegenomen tot 82.340 meldingen. Dit is een stijging van ruim 24.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen er 58.412 meldingen werden gerapporteerd. 

Hiervan zijn ongeveer 6.000 meldingen toe te schrijven aan de week van 9 tot en met 15 december, maar die door een storing in die week pas in de afgelopen week zijn gemeld. Dat betekent voor de week van 16 tot en met 22 december een stijging van ongeveer 20%, bijna 13.000 meer meldingen, vergeleken met de week daarvoor.

De stijging in het aantal meldingen per 100.000 is te zien in alle volwassen leeftijdsgroepen. Het aantal meldingen per 100.000 mensen is het hoogst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar (figuur 1). Het aantal mensen dat zich heeft laten testen steeg met 8,4% naar 509.644 in de week van 14 tot 20 december, maar ook het percentage mensen dat positief testte nam toe, van 12,1% in de week van 7 tot en met 13 december naar 13,6% in de week van 14 tot en met 20 december.

Ziekenhuis- en IC intensive care  opnames

In de week van 14 tot 20 december werd weer een toenemend aantal mensen (+1.549) met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn 223 opnames meer dan in de week daarvoor toen 1.326 mensen werden opgenomen. Ook het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar de intensive care steeg. In de week van 14 tot 20 december waren er 287 nieuwe IC-opnames in vergelijking met de week daarvoor toen er 230 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld (figuur 2).

Figuur 2: (A) Aantal nieuwe  COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse* verpleegafdelingen. (B) Aantal  COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse* intensive care afdelingen.

*Inclusief opnames op Duitse IC’s ten tijde van de overbezette Nederlandse IC’s.

Verpleeghuizen en woonzorgcentra

Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde coronabesmetting is de afgelopen week opnieuw verder toegenomen, van 152 in de week van 9 tot en met 15 december, naar 207 in de afgelopen week. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld (figuur 3).

Figuur 3. Aantal nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties met tenminste één laboratorium bevestigde coronabesmetting vanaf 31 augustus 2020

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Een reproductiegetal van 1,25 betekent dat 100 mensen samen weer 125 andere mensen besmetten met het virus. De week daarvoor was het reproductiegetal 1,24. Een reproductiegetal boven de 1 geeft aan dat het virus zich meer verspreidt.

Het aantal besmettelijke personen is gestegen. In de week van 4 december waren er ruim 122.000 SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 90.000 en bovengrens 155.000). Een stijging van 32.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor (90.000).

Ook met kerst en oud-en-nieuw, houd je aan de maatregelen!

Het is en blijft noodzakelijk om thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen. Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je weer ergens binnenkomt.

Open data

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert elke dag rond 15.15 uur open data die voor iedereen toegankelijk is.

*Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden.

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zijn gemeld tussen 15 december 10:01 en 22 december 10:00, zoals gepubliceerd op 22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie SARS-CoV-2  in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 9 december 10:01 en15 december 10:00, zoals gepubliceerd op 15 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie SARS-CoV-2  in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie SARS-CoV-2  in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door NICE.

4Zoals gepubliceerd op 22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !