‘Uithuizen vernieuwt’

UITHUIZEN – De komende jaren staat Uithuizen in het teken van vernieuwing. Woningen, scholen, zorggebouwen en het centrum worden aangepakt. Zo wonen, leven, leren en recreëren de Uithuizenaren straks weer veilig en is Uithuizen weer klaar voor de toekomst.

Volgend jaar start de grootschalige aanpak van woningen in Uithuizen. Deze woningen voldoen niet aan de veiligheidsnorm bij een zware aardbeving en moeten worden versterkt. Voor de bewoners regelen de gemeente en NCG tijdelijke woningen. Hoe dat precies zal gaan wordt in januari bekend. De plekken waar woningen worden gesloopt, bieden ruimte voor moderne terugbouw. Daarvoor nodigt de gemeente het dorp uit om in gesprek te gaan.

Versterking Het Hogeland College

Scholieren in Uithuizen krijgen straks les in een aardbevingsbestendig Het Hogeland College. De gemeente maakt samen met het schoolbestuur plannen om de school te versterken.

Bijzonder: wonen en zorg samen op één locatie

Ook komt in Uithuizen een bijzonder woon/zorgidee. Drie zorgorganisaties Cosis, Lentis en Noorderzorg werken de komende jaren aan nieuwe zorggebouwen op één locatie. Mensen die behoefte hebben aan veel zorg en begeleiding kunnen hier straks samen komen. Het dorp is ook welkom in de gezamenlijke ontmoetingsruimte. Het is één van de 5 meest innovatieve projecten uit het Groninger Zorgakkoord. Dit akkoord is bedoeld om de zorg in het aardbevingsgebied klaar te maken voor de toekomst.

Vernieuwing centrum

Het centrum van het dorp is ook volop in ontwikkeling. Zo werkt de gemeente samen met de ondernemersvereniging aan de vernieuwing van het centrum. Leegstand wordt aangepakt en ondernemers kunnen hun panden verbeteren. Eerder werd de Blink vernieuwt. Nu is het gebied rondom de Schoolstraat aan de beurt.

Informatie inwoners

In de loop van volgend jaar is meer bekend over de planning van de werkzaamheden in Uithuizen. De organisaties informeren de inwoners om wie het gaat het eerst en werken zoveel mogelijk met hun en elkaar samen.

‘Uithuizen vernieuwt’ is een samenwerking tussen de gemeente Het Hogeland, de Nationaal Coördinator Groningen, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woongroep Marenland, Cosis, Lentis en Noorderzorg.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !