Provincie geeft subsidie voor wijken en dorpen die van het aardgas afgaan

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt 4 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten om een wijk of dorp van duurzame warmte te voorzien. Hiermee stimuleert de provincie de ontwikkeling van innovatieve projecten waarbij huishoudens overstappen op een duurzame manier van koken en verwarmen. Dit is nodig omdat in het Klimaatakkoord afgesproken is dat in 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas moeten zijn. Initiatiefnemers voor deze projecten zijn onder andere warmtebedrijven en gemeenten.

Gedeputeerde Nienke Homan: “De overstap naar duurzame warmte moet voor iedereen betaalbaar zijn. De eerste projecten staan in de startblokken, zoals bijvoorbeeld een warmtenet dat gebruik maakt van zonnewarmte. Het doel van de subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen is om warmteprojecten in de provincie Groningen goed op gang te helpen en daarmee de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen en op een grotere schaal mogelijk te maken.”

Het ontwikkelen en uitvoeren van warmteprojecten kent verschillende uitdagingen. Er moeten grote (voor)investeringen worden gedaan om warmtebronnen en infrastructuur te realiseren. Bijvoorbeeld voor nieuwe technieken die nodig zijn voor de ontwikkeling en exploitatie van warmtebronnen en voor de opslag en distributie van warmte. Verder is het ook belangrijk om inwoners te betrekken bij de projecten. Gemeenten, warmtebedrijven en andere initiatiefnemers van warmteprojecten zetten hier volop in.

De subsidie Warmte Transitie Projecten Groningen wordt mogelijk gemaakt met financiering van Nationaal Programma Groningen. Projecten die gebruik maken van de subsidie moeten zorgen voor cofinanciering en binnenkort van start gaan. Subsidie kan verleend worden voor onder andere de aanleg van warmteleidingen voor woningen en gebouwen, warmteopslag en aanpassingen aan de gebouwde omgeving. Een adviescommissie beoordeelt of projecten voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de manier waarop bewoners betrokken worden bij de plannen en de betaalbaarheid van de projecten. De subsidie is bedoeld voor projecten voor een gehele wijk of dorp en niet voor particuliere aanvragen.
Om de overstap naar duurzame warmte te begeleiden, is het Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG) opgericht. Dit centrum adviseert en ondersteunt de deelnemende Groningse gemeenten met hun warmteplannen en projecten in wijken en dorpen. Gemeenten delen hun kennis en ervaringen in het centrum. Projecten die worden gefinancierd met de subsidie worden gevolgd en ondersteund door het WTCG./Webredactie

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !