Gemeentebestuur tegen verlenging gaswinning bij Roodehaan

HET HOGELAND –  Het gemeentebestuur is tegen het langer open houden van de gasput bij Saaksum-Oost, Ook willen B&W dat mogelijke schade als gevolg van deze winning uit kleine gasputten op dezelfde wijze wordt behandeld als nu de regelingen gelden. Dit schrijft het gemeentebestuur aan gasminister Wiebes.

Het geactualiseerde winningsplan Saaksum-Oost, dat nu voorligt bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat wil een nieuwe einddatum, namelijk van 2019 naar 2031 van gaswinning uit het SaaksumOost veld aan het Reitdiep bij Roodehaan en dat de maximale productie naar beneden wordt bijgesteld, naar 2.873 miljoen Nm3. Het college van burgemeester & wethouders van Het Hogeland vindt gaswinning, ook uit kleine velden, in principe niet wenselijk SodM. TNO en TCBB geven in hun adviezen aan dat het Saaksum-Oost veld behoort tot de laagste risicocategorie en daarmee nauwelijks tot geen schade valt te verwachten ten gevolge van trillingen of bodemdalingen die worden veroorzaakt door de gaswinning.

Tevens oordelen de bovengenoemde partijen positief over de manier waarop NAM de risico’s monitort en beschrijft: “Daaruit halen we enige geruststelling. Desalniettemin blijven we kritisch want negatieve gevolgen zijn nooit geheel uit te sluiten. Daarbij staat de veiligheid van onze inwoners te allen tijde voorop. Wat we echter wel belangrijk vinden en daarom expliciet benadrukken in dit advies, is dat wanneer inwoners toch te maken krijgen met negatieve gevolgen, zoals schade van de gaswinning uit het Saaksum-veld (en andere kleine velden) het wettelijk bewijsvermoeden ook voor schademeldingen vanwege schade door gaswinning uit kleine gasvelden moet gelden, net zoals dat bij schade door gaswinning uit het Groningenveld het geval is. Immers inwoners die zowel onder de werking van het Groningenveld als onder de werking van een andere mijnbouwactiviteit in Groningen wonen of werken hebben recht op een fatsoenlijk schadeproces. Bewijslast voor eventuele schade moet niet op hun schouders drukken, maar op de schouders van de veroorzaker,” aldus het gemeentebestuur. “Wij vragen u om de maatschappelijke onrust en de zorgen die leven onder onze bevolking aangaande mijnbouwactiviteiten in Het Hogeland, in Groningen en omstreken mee te nemen in uw besluitvorming. Gaswinning uit een klein veld zoals, Saaksum-Oost leidt, met name in gebieden waar ook sprake is van (de gevolgen van) gaswinning uit het Groningenveld, tot onrust en gevoelens van onveiligheid.”

Omdat binnen onze gemeentegrenzen sprake is van gaswinning uit het Groningenveld en gaswinning uit kleine gasvelden zien we het als onze taak om de gevolgen van de opeenstapeling van mijnbouwactiviteiten aan u kenbaar te maken, zo zegt het gemeentebestuur. Omdat we te maken hebben met verschillende mijnbouwactiviteiten zien we wat een verschillende behandeling teweegbrengt bij onze inwoners. ´We vragen u daarom om een gelijke behandeling, zoals u hierboven hebt kunnen lezen. We verwachten dat u hier in uw definitieve gewijzigde instemmingsbesluit en ook in uw algehele behandeling van dit onderwerp aandacht aan besteed.´´/Webredactie

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.