Kan de PVV meeregeren?

Dit keer geen A4’tje, maar ruim 50 kantjes. Het verkiezingsprogramma van de PVV heeft even op zich laten wachten, maar is twee maanden voor de verkiezingen gepubliceerd. Harde uitspraken schuwt de partij niet. Marokkanen zijn veelal ‘’allochtone straatterroristen’’ en de islam is een ‘’gewelddadige politieke ideologie’’. In de vorige coalitieonderhandelingen werd de PVV buitenspel gezet, kunnen Wilders en de zijnen daar deze keer verandering in brengen?

Het verkiezingsprogramma zal menig kiezer niet verrassen. De nadruk ligt zoals we van de PVV gewend zijn op immigratie, cultuur en de islam. In het programma is echter een duidelijke tweedeling zichtbaar. Op economisch gebied is de partij zeer links en richt het zich met name op de lagere inkomens. Wanneer het aankomt op immigratie, cultuur, islam en de EU is de partij zeer rechts. In de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde de PVV 20 zetels, hiermee werd het de tweede partij van Nederland. Kan de PVV in 2021 de grootste worden?

Het klimaatbeleid is een ‘’linkse hobby’’ geleid door ‘’wereldvreemde klimaatpredikers”

Nederland ligt volgens de PVV onder druk en dat is de schuld van de ‘’links-liberale elite’’ die ‘’gelukzoekers’’ vrij baan geeft en de gewone Nederlander discrimineert. Door de ‘’massa-immigratie’’ brokkelt onze verzorgingsstaat af, wordt Nederland onveilig en is er een haat tegen de Nederlandse cultuur ontstaan wat volgens de PVV allemaal is terug te voeren op de ‘’gelukzoekers’’ die ons land overspoelen. Om dit tegen te gaan dient er een nieuw ministerie opgericht te worden: het ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD). Alle migranten uit islamitische landen moeten worden geweerd. Wilders heeft een aantal keren uitgelegd dat hij liever alle moslims wil weren maar met deze formulering wil Wilders een rechtszaak voorkomen. De islam is volgens de PVV geen religie, maar een ‘’gewelddadige politieke ideologie’’. Daarom pleit de partij voor een verbod op de Koran, op moskeeën en islamitisch onderwijs.

Om dit allemaal te kunnen bewerkstelligen moet Nederland ‘’weer baas over eigen grenzen en eigen vreemdelingenbeleid zijn’’. Hiervoor is een Nexit noodzakelijk. ‘’Nederland wordt weer een soeverein land dat economisch samenwerkt met andere landen maar afscheid neemt van de onbetaalbare en corrupte politieke unie genaamd de EU.’’ Dat de plannen van Wilders tegen een aantal Nederlandse wetten aanlopen wordt buiten beschouwing gelaten.

Door de massale immigratie en de bezuinigingen op de politie is Nederland niet meer veilig. ‘’Een ritje met het openbaar vervoer of gewoon boodschappen doen bij het pleintje op de hoek is al vaak niet zonder risico.’’ Volgens de PVV wordt dit veelal veroorzaakt door ‘’islamitisch straattuig, met een bontkraagje en een dubbele nationaliteit’’. Om dit aan te pakken wil de PVV 10.000 extra politieagenten, hogere straffen en het uitzetten van daders met een dubbele nationaliteit.

Windturbines en zonneparken zijn ‘’landschapsvernietigende gekte’’

‘’Het is een illusie dat de mens het klimaat wezenlijk zou kunnen beïnvloeden.’’ Op deze uitspraak is het klimaatbeleid van de PVV gebaseerd. De partij wil dan ook stoppen met het in haar ogen onzinnige klimaatbeleid. Het klimaatbeleid is een ‘’linkse hobby’’ en wordt geleid door ‘’wereldvreemde klimaatpredikers’’. De Klimaatwet moet worden ingetrokken en Nederland zou zich net als Trump terug moeten trekken uit het Verdrag van Parijs. Windturbines en zonneparken zijn ‘’landschapsvernietigende gekte’’, kolencentrales zoals die in de Eemshaven moeten wel open blijven.

Op economisch vlak komen in het verkiezingsprogramma de volgende zaken aan bod; AOW-leeftijd naar 65 jaar, verhogen van het minimumloon, verlagen van de huren, verlagen van de energierekening en het verlagen van de btw op de boodschappen. Deze punten zouden ook niet misstaan in het verkiezingsprogramma van bijvoorbeeld de SP. Voor een partij die ‘links’ in het verkiezingsprogramma neerzet als een scheldwoord is dit op zijn minst merkwaardig te noemen. Hoe de PVV dit allemaal wil gaan bekostigen is niet duidelijk, er wordt namelijk geen financiële onderbouwing bij gegeven. Ook laat de PVV haar verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau.

Vorige week liet Wilders in De Telegraaf weten dat hij wil meeregeren. ‘’Iedere serieuze partij moet de ambitie hebben om mee te regeren.’’ Of andere partijen de PVV dit jaar bij de coalitieonderhandelingen zullen betrekken is nog maar de vraag. Het kabinet Rutte I – VVD, CDA en gedoogsteun van de PVV – heeft ervoor gezorgd dat met name de achterban van het CDA volkomen met elkaar overhoop lag rondom samenwerking met de PVV. De partij ligt ideologisch – met uitzondering van FvD – mijlenver van alle andere partijen af. Een coalitie met de PVV lijkt dan ook verder weg dan ooit.

Julian Uil

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !