Provincie Groningen neemt deel aan het Schone Lucht Akkoord

GRONINGEN – De provincie Groningen neemt deel aan het Schone Lucht Akkoord. In dit akkoord maken provincies, gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze acties moeten in 2030 leiden tot 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016, waardoor mensen in Nederland gemiddeld 4 maanden langer leven.

De provincie heeft in maart vorig jaar besloten om het akkoord te ondertekenen. Het officiële tekenmoment zou afgelopen zomer plaatsvinden in Den Haag, maar werd in verband met Coronavirus uitgesteld. Tijdens het online Schone Lucht Jaarcongres in Rotterdam vandaag, verwelkomde staatssecretaris Van Veldhoven -als alternatief van een officiële ondertekening- de nieuwe leden van het Schone Lucht Akkoord alsnog, waaronder de provincie Groningen.

Gedeputeerde Van Dekken: “In de provincie Groningen hebben we, ten opzichte van andere provincies, relatief schone lucht. Op veel plekken voldoen we al aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie die in het Schone Lucht Akkoord worden nagestreefd. Dat willen we zo houden. Ik ben ook trots op het feit dat onze hoofdstad Groningen onlangs tot gezondste stad van Nederland is uitgeroepen.”

Passend bij ambities

De afspraken en ambities uit het Schone Lucht Akkoord passen goed bij de ambities van de provincie Groningen: de inzet om de uitstoot, hinder en overlast in de brede zin te verminderen. Maar ook op het gebied van samenwerking, vergroening van de industrie en de ontwikkeling en uitvoering van duurzame en innovatieve technieken in bijvoorbeeld duurzame energie.

Meerwaarde van deelname aan het Schone Lucht Akkoord voor de provincie Groningen zit onder andere in deelname aan een aantal pilots, kennisdeling en de verbinding tussen luchtkwaliteit en grote maatschappelijke opgaves.

Het Rijk stelt € 50 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van pilots die de luchtkwaliteit verbeteren. Per provincie of gemeente komen aanvullend uitvoeringsplannen met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !