Subsidie schoolzwemmen oud-Eemsmond wordt beëindigd

HET HOGELAND – Het college wil de subsidiëring van schoolzwemmen in de oude gemeente Eemsmond stopzetten. Het collegebesluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die kan daar binnen tien bedenkingen tegen inbrengen. Als de raad dat niet doet dan vervalt de subsidie voor de scholen met ingang van het schooljaar 2021-2022.

Eemsmond was de enige gemeente die schoolzwemmen subsidieerde. Bedum, De Marne en Winsum kenden al jaren lang geen subsidieregeling meer. Het subsidiëren van schoolzwemmen is geen wettelijke gemeentelijke taak.

Van de regeling in oud-Eemsmond maken zeven basisscholen gebruik. Voor het schoolzwemmen is jaarlijks maximaal zesduizend euro beschikbaar.

Het plan om de subsidie in te trekken, is kenbaar gemaakt aan de betreffende scholen. Zowel die scholen als het college benadrukken het belang dat kinderen kunnen zwemmen. In de praktijk voorzien ouders in zwemonderwijs buiten de school om. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen via Stichting Leergeld het zwemdiploma A en B halen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !