Waddenfonds verlengt en verhoogt subsidieregeling voor projecten in Waddengebied

LEEUWARDEN – Het Waddenfonds heeft zijn nieuwste subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied met vier maanden verlengd. Ook is het subsidieplafond verhoogd: van 4 naar 8,5 miljoen euro.

Zowel bedrijven en belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Thematische Openstelling 2020. Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen vier specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds: duurzame energie, landschapsontwikkeling, aquaculturen en water, bodem, licht en geluid.

De indieningstermijn sloot aanvankelijk op 31 december 2020, maar loopt nu door tot 30 april 2021. Per project kan een bijdrage van maximaal 1 miljoen worden aangevraagd.

Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond van € 8,5 miljoen is bereikt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !