Ruime voldoende voor minimabeleid

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft onderzoek laten doen naar de tevredenheid van Hogelandsters over de regelingen voor inwoners met een laag inkomen; de ‘Meerdoenregelingen’. Ruim 1.400 inwoners komen daarvoor in principe in aanmerking. De doelgroep kon vorig jaar zomer een enquête invullen. 321 Hogelandsters maakten er gebruik van.

Die beoordeelden het beleid en de samenwerking met de gemeente met een ruime voldoende: een 7,1. Het onderzoek wees uit dat 49 procent van de deelnemers vindt dat de voorzieningen voor minder financiële stress zorgen. Veertig procent van de deelnemers voelt meer bestedingsvrijheid en een derde van de ondervraagden voelt zich financieel beter beschermd.

Het klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. De resultaten worden voorgelegd aan de raad.

Het onderzoek is aanleiding om de communicatie over de Meerdoenregelingen verder te verbeteren. Ook worden aanvragen sneller afgehandeld. In principe moet dat binnen vier weken gebeuren. Lukt dat niet dan wordt contact met de aanvrager opgenomen. Ook wordt gekeken of aanvragers met minder papierwerk toe kunnen.

Wethouder Mariette de Visser: “De uitkomsten van het onderzoek stemmen mij op zich tevreden. Maar het kan allemaal nog beter en scherper. Het onderzoek levert daarvoor waardevolle informatie. Daar gaan we mee aan de slag. Een volgend onderzoek moet een waarderingscijfer van op zijn minst een acht opleveren.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !