Toekomst haventje Noordpolderzijl ongewis

NOORDPOLDERZIJL – “Ik heb één hele grote wens en dat is dat we gewoon met de boot vanaf Noordpolderzijl naar de eilanden van onze gemeente kunnen varen,” zo zei wethouder Eltjo Dijkhuis in de raad naar aanleiding van vragen van Linda Visser (LS) over de toekomst van het voormalig vissershaventje nabij Usquert.

De haven slibt dicht, een probleem dat enkele jaren geleden al onderkend werd door de gemeente Eemsmond. Een oplossing zou zijn het aanleggen van een spoelzee, dat is een soort gat in de zeebodem dat de doorspoeling van de haven intensiever zou maken en daardoor het aangeslibde zand zou wegspoelen. Dat zou een alternatief zijn voor het met regelmaat uitbaggeren van de haven dat als water naar de zee dragen mag worden beschouwd. Alleen, zo’n spoelzee kost nogal wat en heeft bestuurlijk nogal wat voeten in de aarde. In de begroting wees het college van b. en w. er al op dat de keren van de verzanding van het haventje een – financieel – zeer problematische kwestie is. In een interview sprak wethouder Dijkhuis over de toekomst van de haven in termen van “het is nu er op of er onder” verwijzend naar de moeizame kwesties als kosten voor natuurcompensatie, verzilting en het moeilijk op één krijgen van vele partijen die hier bij betrokken zijn. Visser hekelde Dijkhuis. Er is hier sprake van een zelf vervullende voorspelling. De gemeente steigert niet en gaat er niet voor staan, met als gevolg dat er niets gebeurt, zo zei ze. “Welke mogelijkheden voor financiering zijn onderzocht? En sinds wanneer is natuurcompensatie een reden om niks te doen? De boeren krijgen gewoon hun zin,” zo stelde ze.

Dijkhuis hield de raad voor: “Het eerste bestuurlijk overleg dat ik als wethouder moest voeren was over het haventje. De meeste deelnemers zeiden: doe maar, goed idee, mooi plan. Er zijn veel partijen bij betrokken en uiteindelijk komt iedereen voor het eigen belang. Aantasting van de natuur moet terecht gecompenseerd worden, maar als een landeigenaar daar niet aan wil meewerken, dan is er een probleem. En zo zijn er meer voorbeelden. Iedereen vraagt wat maar als het op een beslissing aankomt, laat men het afweten. Ik ben van mening dat het haventje moet open blijven. Het kan gewoon niet, dat het ten onder gaat. Ik vraag iedereen om druk uit te oefenen bij de andere partijen die bij de kwestie betrokken zijn.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !