Twee locaties voor tijdelijke woningen Uithuizen

UITHUIZEN – In Uithuizen worden ruim 350 woningen versterkt. Dat is nodig in verband met de aardbevingen. Het gaat om huur- en koopwoningen. De bewoners verhuizen daarom naar tijdelijke woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft twee locaties aangewezen waar die tijdelijke woningen kunnen komen.

Het gaat om een terrein aan de Nijverheidsweg, tegenover Werkplein Ability, en om bouwland op de hoek van de Treubweg en de Heerdweg aan de zuidoostkant van het dorp. Aan de Nijverheidsweg komen 20 tot 25 tijdelijke woningen. Bij de Treubweg komen 30 tot 50 tijdelijke woningen. De woningen blijven maximaal tien jaar staan. Deze woningen worden naar verwachting begin 2022 geplaatst. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de vergunningen.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: “De twee locaties voldoen wat ons betreft aan de eisen en ze zijn beschikbaar. We willen natuurlijk met de omwonenden van de locaties in overleg om te bekijken hoe we de tijdelijke woningen gaan inpassen in de omgeving. De uitnodigingen daarvoor zijn al uit. Naast het bouwen van tijdelijke woningen richten we ons, samen met de woningcorporaties, volop op nieuwbouw binnen de bebouwde kom. Voorbeelden daarvan zijn projecten van SUW voor de bouw van starterswoningen en levensloopbestendige woningen aan de Departementstraat/Schoolstraat en de Maarweg”.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !