Bruto-opbrengst zaaiuien met 4 procent gedaald

HET HOGELAND – De bruto-opbrengst zaaiuien is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 4 procent gedaald. De bruto-opbrengst consumptieaardappelen is vrijwel gelijk gebleven. Bij de suikerbieten valt de bruto-opbrengst 1,6 procent hoger uit dan vorig jaar. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming van het CBS.

Volgens de definitieve oogstramingen akkerbouw bedraagt de bruto-opbrengst zaaiuien in 2020 zo’n 1,3 miljoen ton (-4 procent). Door weersomstandigheden in het voorjaar was de misoogst iets groter dan een jaar eerder. In 2020 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de opbrengst van tweedejaars plantuien. Deze uien worden niet gezaaid, maar worden als klein uitje gepoot. Van 6,5 duizend hectare werd 283 duizend ton geoogst, ongeveer een vijfde van de totale opbrengst aan zaaiuien.

De opbrengst tarwe bedroeg vorig jaar 1 miljoen ton, 17,6 procent minder dan in 2019. Ondanks een toename van de productie zomertarwe (+70 procent), viel de totale opbrengst tarwe vergeleken met een jaar eerder lager uit door een lagere opbrengst van de wintertarwe (-22,5 procent). De opbrengst gerst steeg naar 0,3 miljoen ton (+1,5 procent). De hogere opbrengst komt vooral doordat er meer zomergerst werd geoogst (+21 procent).

In 2020 was de oogst suikerbieten groter dan een jaar eerder, namelijk 6,8 miljoen ton. Dat is 0,1 miljoen ton (+1,6 procent) meer dan in 2019. De bruto-opbrengst consumptieaardappelen bedroeg vorig jaar 3,7 miljoen ton, vrijwel evenveel als in 2019.

De beteelde oppervlakten zomertarwe en zomergerst groeiden in 2020 vergeleken met het jaar daarvoor tot respectievelijk 17 duizend hectare (+90 procent) en 29 duizend hectare (+28 procent).

De totale beteelde oppervlakten tarwe en gerst namen met 4 procent af naar 148 duizend hectare. Dit kwam vooral door de afname van het areaal wintertarwe met 19 duizend hectare.

In 2020 werd op 27,3 duizend hectare zaaiuien geteeld, dat is 0,3 duizend hectare minder (1,1 procent) dan een jaar eerder.

Het areaal consumptieaardappelen daalde vorig jaar met 2,7 procent naar 76,7 duizend hectare, het areaal suikerbieten nam tegelijkertijd bijna 3 procent toe tot 81,5 duizend hectare.

De opbrengst per hectare zaaiuien viel in 2020 met 49 ton 2,6 procent lager uit dan een jaar eerder. Samen met de afname van de beteelde oppervlakte en een grotere misoogst zorgde dit voor een afname van de bruto-opbrengst zaaiuien.

De hectare-opbrengst consumptieaardappelen (48,6 ton) was vorig jaar zo’n 1,4 procent hoger dan in 2019. De opbrengst per hectare suikerbieten nam af met 1,2 procent naar gemiddeld 82,9 ton.

In oktober publiceert het CBS jaarlijks de voorlopige oogstraming (de bruto-opbrengst en de opbrengst per hectare), gebaseerd op expertschattingen van de verwachte opbrengst per hectare. De totale bruto-opbrengst van de gewassen kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden is het mogelijk dat een gedeelte van het beteelde areaal niet geoogst wordt of dat de uiteindelijke hectare-opbrengsten hoger of lager uitvallen.

De definitieve oogstraming (de bruto-opbrengst en de opbrengst per hectare) van hetzelfde oogstjaar wordt vervolgens in januari gepubliceerd en is gebaseerd op een enquête onder bijna 5 duizend telers. Op basis van deze enquête wordt vastgesteld wat uiteindelijk de opbrengst per hectare is en welk deel van de beteelde grond daadwerkelijk tot opbrengst heeft geleid (de geoogste oppervlakte)./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !