Rietproef Lauwersmeer begint maandag met de voorbereidingen

LAUWERSMEER – De provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest beginnen maandag met de voorbereidingen voor de rietproef Lauwersmeer. Deze proef werd vorig jaar uitgesteld vanwege de weersomstandigheden en de hoge waterstand.

Het leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Lauwersmeer is aan het verdwijnen. Het gaat onder andere om voldoende waterriet en oevers met slik. Voor verschillende watervogels zoals de roerdomp en porseleinhoen is dit essentieel. Een van de doelen van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeer is het waterriet weer laten groeien.

Door in het voorjaar het water op een tijdelijk hoger peil vast te houden, verwachten men het leefgebied voor de beschermde vogels te verbeteren. Met de rietproef wil men  onderzoeken of een tijdelijke hoge waterstand de rietkragen steviger maakt. In 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest in overleg met Wetterskip Fryslân een vergunning afgegeven om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 centimeter. Dit was op verzoek van de betrokken provincies. Het huidige streefpeil is 0,93 meter onder NAP.

De proef die daadwerkelijk wordt uitgevoerd tussen 15 februari en 1 april, behelst een tijdelijke verhoging van het waterpeil van het Lauwersmeer. Een hoger, natuurlijker waterpeil is naar verwachting goed voor het waterriet, dat door het vaste lage waterpeil nagenoeg verdwenen is. Dit is zorgwekkend omdat het waterriet een belangrijk paai- en broedplaats is voor vissen, amfibieën en beschermde vogels, het belangrijk is voor de kwaliteit van het water en de oevers van het meer beschermt tegen verdere afslag.

De provincie verwacht geen schade als gevolg van de rietproef. Op verzoek van inwoners en ondernemers in het Lauwersmeergebied heeft de provincie een schaderegeling opgesteld, voor het geval zij toch schade ondervinden van de rietproef./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !