Laat kankeronderzoek niet lijden onder corona

BEDUM – Stichting Bedumer Winterloop is in staat gebleken om door een prachtig evenement veel mensen met kanker een beter perspectief te bieden voor de toekomst. “Dat is dit jaar niet mogelijk, maar uiteraard gaan wij samen proberen toch wel iets bij te dragen aan het KRF. Na overleg met het UMCG hebben wij gekozen voor een project van Dr. Jan Jacob Schuringa. Hij heeft ruim € 20.000,- nodig voor zijn onderzoek” aldus voorzitter Klaes Hoekstra.

Ieder jaar worden er veel evenementen georganiseerd om het kanker -onderzoek van het UMCG Kanker Researchfonds te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid voor iedereen. Door de uitbraak van het Coronavirus zijn alle evenementen afgelast en hierdoor komt de bodem van de onderzoeks-schatkist in zicht! Dat doet pijn. Juist door onderzoek zorgen we dat minder mensen kanker krijgen, dat meer patiënten met succes behandeld worden en de kwaliteit van leven voor mensen met kanker verbetert. Kankeronderzoek vraagt om vertrouwen en doorzettingsvermogen. Niet alleen van artsen en onderzoekers, maar van iedereen die met smart wacht op een doorbraak. Daarom moeten we doorgaan. Net zo lang tot kanker daadwerkelijk kansloos is.

Jan Jacob Schuringa is hoogleraar Experimentele Hematologie op het UMCG. In zijn laboratorium wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van verschillende soorten bloedkanker, waaronder acute myeloïde leukemie (AML). Deze vorm van bloedkanker is nog moeilijk te genezen. Momenteel worden AML-patiënten meestal behandeld met chemotherapie, soms in combinatie met een stamceltransplantatie. Deze chemotherapie is echter niet specifiek voor tumorcellen. Vandaar dat er vaak sprake is van behoorlijk ernstige bijwerkingen. Maar belangrijker nog: vaak blijven er na de behandeling nog tumorcellen achter waardoor de ziekte na verloop van tijd toch weer terugkomt.

Het onderzoek spitst zich toe op het ontdekken van nieuwe methoden om deze patiënten beter te kunnen behandelen. In de afgelopen jaren hebben we ontdekt dat de energiehuishouding – dus hoe suikers en vetten omgezet worden in energie – van leukemiecellen heel anders kan zijn dan die van normale gezonde bloedcellen. Dit biedt interessante aanknopingspunten om nieuwe therapieën te ontwikkelen. We krijgen steeds meer inzicht in de specifieke routes die cellen gebruiken om energie te produceren. Door deze routes specifiek in tumorcellen te blokkeren kunnen we op die manier de energietoevoer – en daarmee ook de tumorgroei – stopzetten. Het is echter zo dat AML patiënten ook onderling erg kunnen verschillen. Met de financiële hulp van het UMCG Kanker Research Fonds gaan we nu deze verschillen in energiehuishouding gedetailleerd in kaart brengen. Onze hoop is om zo betere en patiënt-specifiekere behandelmethoden te ontwikkelen.

En dat gaan wij proberen te realiseren. Wij willen u vragen om te doneren! www.bedumerwinterloop.nl is de site waar u moet zijn. Rechts bovenin vindt u de doneerknop of rechtstreeks via IBAN NL 35 RABO 0307099679 Daarnaast kunt u het bedrijfsleven ondersteunen door producten te kopen waarvan een gedeelte is bestemd voor de Winterloop ( kijk hiervoor op onze facebookpagina ).  Wilt u als bedrijf ook uw steentje bijdragen d.m.v. een leuke actie, neem dan contact met ons op en dan gaan wij u faciliteren.

Ook in dit bijzondere jaar rekenen wij weer op u allen zodat het onderzoek naar kanker doorgang kan vinden. Door de Corona worden momenteel behandelingen uitgesteld zoals de chemo- en immunotherapie. Daar is helaas met geld geen verandering in aan te brengen. Dat kunnen wij alleen door ons te houden aan de regels zoals de regering die heeft uitgevaardigd. Dat valt niet altijd mee want wij zijn wel een beetje Corona moe. Logisch. Toch is het de beste manier om samen met het vaccineren weer perspectief te krijgen. Wij gaan er vanuit dat tegen de zomer de situatie weer “redelijk normaal” zal zijn en wij weer kunnen genieten op een terrasje en elkaar weer mogen knuffelen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !