PvdA moet even geduld hebben over chemische bestrijdingsmiddelen

HET HOGELAND – De PvdA-fractie moet even geduld hebben als het gaat om een standpunt over toekomstig gebruik van vergif bij de bestrijding van onkruid. De sociaal-democraat Jaap Heres vroeg van B&W om een standpunt in te nemen over het vonnis van de Haagse rechtbank dat inhoud dat het gebruik van vergif door gemeenten bij onkruid bestrijding is toegestaan.

In een door de chemische lobby aangespannen rechtszaak besliste de rechter in november dat een algemeen verbod van chemische onkruidverdelgers voor gemeenten niet houdbaar is. Heres wilde van B&W weten of het college “het standpunt van de PvdA-fractie deelt, dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimte ongewenst is? Als het college dat met ons eens is, kan het college dan bevestigen dat de gemeente daarom afziet van het gebruik van die middelen, ondanks dat de mogelijkheden daartoe weer zijn verruimd?” aldus Heres.

Het college van b. en w. stelt: “De uitspraak van de rechter waarmee het gebruik van deze middelen toegestaan wordt, is al aanleiding om daar in het toekomstige Groenbeleidsplan een standpunt over in te nemen. We willen daar graag met de raad van gedachten over wisselen als het Groenbeleidsplan binnenkort voorligt.”

Het college wil daar nu niet op vooruit lopen: “Wel kunnen we u melden dat voor wat betreft onkruidbestrijding alternatieve methodes inmiddels zijn geïntegreerd in beheer en onderhoud. Ook vóór de rechterlijke uitspraak waren er uitzonderingen waarbij het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan was. De wetgeving was daar op ingericht. Navraag leert dat we daar het afgelopen jaar geen gebruik van hebben gemaakt.”

Op het verzoek van Heres om als gemeente Het Hogeland aan te sluiten bij een initiatief van chemievrije gemeenten, zegt het college:  “Wij zullen ons standpunt hierover verwoorden in het Groenbeleidsplan. Het is daarom nu nog wat te vroeg om hier op in te gaan.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !