Plan voor Boogplein levert 14 bezwaren op

WINSUM – Het gemeentebestuur heeft 14 zienswijzen ontvangen op het ontwerp bestemmingsplan voor het Boogplein in Winsum. Het plan heeft van 17 december tot 27 januari ter inzage gelegen.

Het Boogplein, de kwestie van het lege veld achter de bibliotheek in Winsum, is waarlijk een zaak van lange adem. Zo’n twintig jaar lang sleept die zich voort, met altijd een stoet bezwaren en tegenwerpingen en mogelijke en onmogelijke plannen. Totdat uiteindelijk het huidige plan er is dat voorziet in een invulling met kleinschalige woningbouw. En ook nog: investeerders die serieus er mee aan de slag willen. Het is zeker een plan waar enorm veel tijd en energie aan besteed in de zorg voor potentiële bezwaarmakers met informatie bijeenkomsten, keukentafelgesprekken en inspraakprocedures.

Er ligt nu een nieuw bestemmingsplan – met de invulling van wat de investeerders er willen neerzetten – en de fase van het indienen van zienswijzen, bezwaren van inwoners die menen in hun belangen te worden getroffen is afgerond. Van de 14 ingediende bezwaren is de helft afkomstig van omwonenden. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het kappen van bomen op het terrein, de aantasting van het voormalig jaagpad langs het Winsumerdiep en het volume van de nieuwbouw.

Het gemeentebestuur moet ingaan op deze bezwaren, daarna gaat het plan naar de gemeenteraad en als die het heeft vastgesteld kan men nog naar de Raad van State als men nog bezwaren heeft./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !