CDA teleurgesteld in reactie Instituut Mijnbouwschade

HET HOGELAND – “Een teleurstellende reactie,” zo noemde Kor Berghuis (CDA) de weigering van het Instituut Mijnbouwschade Groningen om de woningen ten westen van Leens alsnog op te nemen in de regeling voor waardedaling. Het CDA en de SP willen dat het gemeentebestuur boven op deze kwestie blijven zitten.

Het gaat om de regeling ter compensatie van de daling van de waarde van huizen als gevolg van de aardgasschade. De regeling komt er op neer dat er zones zijn aangewezen met percentages schadewoningen. De gedachte achter de regeling is dat in gebieden met hoge aantallen schadewoningen de huizenprijzen zullen dalen. In het gebied met dorpen als Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog vallen in de zone beneden de 10 procent wat volgens de regeling betekent dat er geen sprake is van waardedaling.

De raad en het gemeentebestuur van Het Hogeland vroegen in een brief aan het Instituut Mijnbouwschade om coulance voor deze dorpen. Zoals eerder gemeld heeft het IMG dit verzoek afgewezen. Berghuis noemde de reactie van het IMG teleurstellend: “Formeel is de regeling zo als het is. Ik vind de reactie toch onverkwikkelijk want de menselijke maat is zoek. Het CDA wil dat B&W deze kwestie een stapje hoger aan de orde stellen, bij de minister.” Joop Bergman van de SP sloot zich hierbij aan.

Wethouder Kristel Rutgers had begrip voor de teleurstelling. “We zullen elke mogelijkheid aangrijpen om deze kwestie aan de orde te stellen. Helaas is het zo dat we als gemeente geen zeggenschap over deze regeling hebben. Maar elk haakje zullen we aangrijpen.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !