Steun voor ondernemers is aanleiding voor sneer naar Bedum

HET HOGELAND – Het plan van het gemeentebestuur om 200 duizend euro uit te geven voor het opkrikken van winkelgebieden in Bedum gaf aanleiding voor zijwaartse reacties. Iedereen was daar voor, maar de VVD, het CDA en GemeenteBelangen maakten van de gelegenheid gebruik om andere problemen aan de orde te stellen.

Het gaat om de financiering van de uitvoering van de eerder vastgestelde visie op de detailhandel. Deze staat in de gemeente onder druk en in die visie neemt de gemeente het voortouw in het bestrijden van leegstaande panden, het verbeteren van de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Naast de grote operaties gefinancierd met NPG-geld, zijn er kleinere problemen die ook aangepakt moeten worden. Van het provinciebestuur kreeg de gemeente een subsidie hiervoor van 2 ton om daarmee drie zaken aangepakt.

Ten eerste een veegactie voor het veranderen van bestemmingsplannen voor leegstaande winkelpanden. De bedoeling hiervan is de bestemming detailhandel van langer leegstaande winkelpanden te halen. Daardoor neemt de overcapaciteit aan winkelvloeroppervlakte af. Het tweede project is het versterken van de relatie tussen de winkelgebieden in het dorp Bedum door herinrichting van de Molenweg. Dit is een project dat ook al deel uitmaakt van de centrumplannen van Bedum. Het derde is de aanpak van de leegstand en de kwaliteit van de winkelpanden in het dorp Bedum door verplaatsing winkelpanden, transformatie vrijkomende leegstaande panden en verbetering van vastgoed. Ook dit project maakt al deel uit van de grotere centrumplannen van Bedum.

Voor Stefan van Keijzerswaard (VVD) was dit agendapunt van de gemeenteraad het moment om te vragen of het gemeentebestuur voldoende zich heeft op hoe het met name de ondernemers in de detailhandel vergaat. Wat doet de gemeente om de financiële gevolgen van de corona-crisis te  bestrijden en zijn die maatregelen voldoende? Zo wilde Van Keijzerswaard weten. Kick Mulder (GemeenteBelangen) viel hem bij. Veel ondernemers hangt op dit moment financieel het zwaard van Damocles boven het hoofd. Het zijn goede plannen maar ik vrees dat het mosterd na de maaltijd is, zo zei hij. En hij voegde er aan toe: “Ik hoop dat het voorstel ook helpt tegen de soms zeer felle vijandige houding jegens de gemeente op de sociale media. Twee derde van het geld gaat naar Bedum. Hopelijk beseft men nu ook dat de gemeente inderdaad méér is dan het dorp Winsum.” Het is een sneer naar een aantal mensen in Bedum die stelselmatig beweren dat het dorp in de gemeente wordt achtergesteld. Harma Dost van het CDA voegde er neutraal aan toe: “Het is wel opvallend dat het met name voorstellen zijn voor Bedum.”

Wethouder Dijkhuis wees er op dat dit plan deel uit maakt van een doorgaande lijn voor de verbetering van het ondernemersklimaat in de gemeente. Dat de corona-crisis dit doorkruist, is betreurenswaardig. De gemeente is naast de steunmaatregelen van het Rijk alert op schuldhulpverlening en heeft een adviesteam voor ondernemers opgericht. Er komt ook een campagne voor ZZP’ers die door de crisis zijn geraakt, zo liet hij weten./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !