Coronasteun voor zelfstandigen in culturele sector voor scholing

GRONINGEN – Zelfstandigen in de culturele sector uit Groningen kunnen zich met financiële steun van de provincie laten bijscholen. Vanaf 24 februari kunnen ze bij de Kunstraad Groningen subsidie aanvragen voor coaching, scholing of een cursus om mee met kunnen met de ontwikkelingen in de cultuursector. Het beschikbare budget van 200.000 euro komt uit het coronafonds.

Met een extra bijdrage wil de provincie het gebruik van de landelijke regeling werktuig Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO), uitgevoerd door Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT), stimuleren. De regeling is bedoeld om de positie van zelfstandigen in de culturele en creatieve sector op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Zwaar getroffen

De cultuursector bestaat voor ongeveer 60 procent uit zzp’ers. Het zijn zowel makers (kunstenaars, acteurs, schrijvers) als ondersteunende functies (techniek, marketing, vervoer, decor). De sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Zzp’ers hebben nauwelijks opdrachten en daardoor geen inkomsten.

Versoepelingen

De voorwaarden voor de regeling PPO zijn daarom flink versoepeld. Na een reguliere aanvraag bij het PACCT vergoedt de provincie een derde van de gemaakte opleidingskosten aan, tot een maximum van 1800 euro. Eerder werd bekend dat het ministerie van OCW de landelijke regeling aanvult. De zzp’er uit Groningen hoeft daardoor slechts 10% van de opleidingskosten zelf te betalen.

Aanvragen

Aanvragers voor de extra bijdrage PPO kunnen vanaf woensdag 24 februari terecht bij de Kunstraad Groningen. Meer informatie en aanvraagvoorwaarden zijn hier ook te vinden. Wie in aanmerking wil komen voor de bijdrage, moet in ieder geval een goedgekeurde aanvraag hebben ingediend bij het werktuig PPO. Zelfstandigen die na 1 januari 2021 een aanvraag bij het landelijke PPO hebben ingediend, kunnen deze opleidingskosten met terugwerkende kracht indienen bij de Kunstraad.

Coronafonds

De provincie reserveerde 2,3 miljoen euro voor cultuur en vrije tijd in het coronafonds. De helft daarvan is gestoken in een stimuleringspakket voor zelfstandigen, waar deze regeling onderdeel van is. Met deze extra bijdrage kan de provincie meer dan 100 zelfstandigen in Groningen ondersteunen en stimuleren bij hun professionele ontwikkeling. De andere helft is voor financiële steun voor instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Sterker uit de crisis

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !