Gemeente wil voor Enne Jans Heerd steun van 1,5 miljoen uit aardgasfonds

WINSUM – De Enne Jans Heerd, de wierde, de boerderij en omgeving wordt door het gemeentebestuur voorgedragen voor subsidie uit het Nationaal Programma Groningen. Het is het enige project dat op dit moment voldoet aan alle criteria om in de uitdeelronde van maart 2021 in te dienen bij Nationaal Programma Groningen. De totale kosten van dit project bedragen 3,6 miljoen euro, waarbij vanuit het trekkingsrecht zo’n 1,5 miljoen euro wordt gevraagd. De overige financiering is afkomstig van onder andere de provincie en andere fondsen.

Het fonds werd begin vorig jaar door minister Wiebes ingesteld. De vele miljoenen in dit fonds zijn bestemd voor de sociaal-economische ontwikkeling van de aardgasgemeenten. De gemeente Het Hogeland heeft ervoor gekozen dat projecten die hiervoor in aanmerking komen een plus moeten hebben en heeft daarvoor een pakket tamelijk zware voorwaarden opgesteld. De gemeente heeft een trekkingsrecht op dat fonds dat door het Nationaal Programma wordt beheerd. Daarnaast zijn er nog andere subsidieregelingen.

Een pot met heel veel geld voor economische opbouw

In de eerste ronde, vorig jaar, zijn projecten gefinancierd ter versterking van de economische structuur van de dorpen zoals Winsum, Bedum, Uithuizen en het stichten van een Ploegmuseum in Wehe-den Hoorn. Dit waren projecten die bijna ontwikkeld waren en waar men geen spijt van zou krijgen, als ze uitgevoerd zijn.

Voor dit jaar, de eerste ronde, is steun gevraagd voor de Enne Jans Heerd, de groene vlek die bij Maarhuizen is ontstaan na de reconstructie van de provinciale weg tussen Winsum en Mensingeweer. “Het project is passend binnen de programmalijn pronkjewailen op ’t Hoogelaand en geeft invulling aan de ontwikkeling van de Wierden,” zo zeggen B&W in de toelichting aan de raad. “Met een bijdrage vanuit het trekkingsrecht wordt ervoor gezorgd dat het openbaar toegankelijk blijft waarbij het cultureel erfgoed wordt behouden. De omgeving is betrokken bij dit project en met omliggende ondernemers en initiatieven worden samenwerkingen gestart. Alle vier de ambitie gebieden hebben een plek binnen dit project, het zorgt voor een toename van het aantal bezoekers (20.000 per jaar) en heeft veel regionale samenhang (Pieterpad, Wierden route, Visit Wadden, etc.). In samenwerking met Economisch Board Groningen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.”

Het gemeentebestuur heeft ook een aantal projecten geselecteerd om “aan te jagen”. Op die lijst staat de restauratie, herstel en renovatie van de Tocamaheerd in Uithuizen. Het gaat om de herinrichting van het erf (dierenweide en dorpskwekerij), de kwaliteitsverbetering van de bloemenweide en de ontwikkeling van een natuurspeelbos, recreatieve routes en dorpsommetjes. Van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog wordt het belang vastgesteld als veldstation, baken voor de duurzame haven Lauwersoog, aanjager van Waddenrecreatie en thuishaven voor de Waddengemeenschap. Voor het project Centrum Leens is een subsidie van ongeveer 1 miljoen in de maak voor verplaatsen  van bedrijven/functies en verbeteren van de  openbare ruimte. Het project Onstaborg, de reconstructie ervan in ijzerconstructie, op het oorspronkelijke terrein, even buiten het dorp Sauwerd wil het gemeentebestuur met een positieve grondhouding aanjagen. Het plan moet verder worden uitgewerkt. Het gaat om een subsidie van 300 duizend euro.

Het Cultureel Centrum Warffum beoogt een vestzaktheater in de oude HBS-gymzaal te vestigen, het vervangen van de voorzijde van de Op Roakeldais hal, een groene inrichting van de omgeving en een goede verbinding tussen het dorpshuis, het dorp en het museum. De gevraagde bijdrage uit het trekkingsrecht is 1,5 miljoen euro. Omdat Warffum door het college wordt gezien als het culturele hart van de gemeente, wil men doorgaan met dit project en verbinden met meer initiatieven in en rond Warffum.

Het dorp Roodeschool heeft in samenwerking met onder andere Arcadis een plan opgesteld om het meest duurzame dorp te worden, waarbij de locatie rondom het overlaadstation is meegenomen. Wens van het dorp is verplaatsing van het overlaadstation wat zo’n 11 miljoen gaat kosten. In gesprek met het dorp zal de gemeente verkennen wat de mogelijkheden zijn om tot een integrale ontwikkeling van het dorp te komen.

De wens voor verbouw van Obergum in Winsum voor het dorp (met o.a. speelzolder in kerkkap) én stopplaats voor wandelaars Pieterpad (o.a. horeca toevoegen met exploitant) is planologisch nog niet gereed. Ook zal er gekeken worden naar de bredere ontwikkeling in omgeving. Zo heeft de gemeente het gebouw ernaast opgekocht voor de ontwikkeling tot cultuurcentrum.

Een aantal projecten zijn afgewezen. De verbouwing van het Waarhuis Schouwerzijl als huisvesting voor ‘young artists in residence’ met (huiskamer)muziek en woon/werk locatie wordt als te kleinschalig beoordeeld. Het plan voor de restauratie en herbestemming van het gebouw Irene tot Museum Ulrum 1834 krijgt geen steun. Dat geldt ook voor de Groninger Energie Koepel die een revolverend fonds voor coöperatieve energieprojecten wil stichten.

De gevraagde 1,75 miljoen voor verbouwing van de kerk in Onderdendam tot centrum van de architectuur van de Amsterdamse school en de ontwikkeling van drie B&B’s, krijgt geen steun. Zo ook Kunstkerk Warffum dat 900 duizend wil voor het aanpassen van het gebouw voor kunst- en ambachtslessen voor basisschool leerlingen in 4 ateliers. Het gaat hier om voormalige gereformeerde kerk. Het MFC Pietershoeve, het gaat om de verplaatsing van de manege waarbij de locatie een multifunctioneel centrum wordt waar personen met een beperking actief zijn met dagbesteding, komt ook niet in aanmerking voor deze steun.

Overigens, voor de projecten die zijn afgewezen, wil het gemeentebestuur steun bieden om bij andere fondsen subsidie op te halen./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !