Coronasteunpakket voor ondernemers fors verruimd

Roel Venema van Veldman & Van Dijk te Leens geeft financiële tips, adviezen en informatie op de site van Omroep Het Hogeland. Onderstaand een update tot en met 16-2-2021 met betrekking tot de coronaregelingen. Doe uw voordeel er mee!!

Om de mokerslag als gevolg van de tweede lockdown en de avondklok (in elk geval tot en met 9 februari) te pareren, heeft het kabinet het financiële steunpakket voor gedupeerde bedrijven opnieuw uitgebreid. Zo gaat de vergoeding voor vaste lasten (TVL) fors omhoog en worden de compensatie-regelingen voor de detailhandel en horeca verlengd en verhoogd. Nieuw is dat nu ook startende ondernemers steun kunnen krijgen.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)

De tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is verlengd tot 1 juli 2021. De grens van maximaal 250 werknemers wordt losgelaten, dus vrijwel alle bedrijven en zzp’ers met minimaal 30% omzetverlies kunnen er gebruik van maken. De maximale vergoeding stijgt van 70% naar 85% van de vaste lasten bij 100% omzetverlies. Het maximumbedrag van de TVL stijgt van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 euro voor het niet-MKB. Voor ondernemers die tussen 1 januari en 1 juni 2020 zijn gestart, komt er een aparte regeling, gebaseerd op de TVL.

OPSLAG VOORRAAD GESLOTEN DETAILHANDEL (VGD)

Eigenaren van non-food detailhandels die blijven zitten met (winter)voorraden komen behalve voor het vierde kwartaal nu ook voor het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De opslag voor het eerste kwartaal van 2021 is 21% op het vastelastenpercentage in de TVL tot maximaal € 200.000. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de TVL. De onderneming moet over een passende SBI-code beschikken.

OPSLAG HORECA VOORRAAD EN AANPASSINGEN (HVA)

Ook de opslag voor verplicht gesloten horecabedrijven die god voor het vierde kwartaal 2020 is verlegd naar het eerste kwartaal 2021. Deze opslag is 5,6% van het omzetverlies over het kwartaal. Het maximumbedrag is € 20.160. Deze opslag komt bovenop de TVL en wordt automatisch toegevoegd.

LET OP:

Met de Adviestool TVL op rvo.nl kun je in drie stappen zien of je in aanmerking komt voor de TVL en een van beide opslagen. Houd hierbij je KVK-nummer bij de hand. Je NOAB-adviseur kan je hierbij ondersteunen.

AANSCHAFSUBSIDIE SCHONE BESTELBUS

In het klimaatakkoord werd afgesproken dat vanaf 2025 ca. 30 Nederlandse steden een zero emissiezone voor stadslogistiek invoeren. Ondernemers die deze zones willen bedienen, kunnen vanaf komend voorjaar tot 5.000 euro subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus.

Voor 2021 is 22 miljoen euro beschikbaar, en op is op. Tot en met 2025 oormerkte het kabinet 185 miljoen euro voor deze stimuleringsregeling voor de aanschaf van schone bestelbussen Kleine ondernemers die een bestelbus uit de Euroklasse 4 bezitten, komen mogelijk in aanmerking voor een extra financieel steuntje in de rug.

Er geld een aantal voorwaarden om de regeling te kunne benutten:

  • De bestelbus moet een minimale actieradius van 100 km hebben;
  • Per bedrijf komt er een maximum aan het aantal bestelbussen dat voor subsidie in aanmerking komt;
  • Bij doorverkoop binnen drie jaar moet verkregen subsidie deel worden terugbetaald.

LET OP:

De subsidie komt bovenop bestaande fiscale stimuleringsinstrumenten bij aanschaf van schone bedrijfsmiddelen, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA)

VASTE REISKOSTENVERGOEDING VERLENGD

Je mag een vaste reiskostenvergoeding voorlopig nog onbelast blijven uitbetalen. Deze goedkeuring zou oorspronkelijk per januari 2021 eindigen, maar het kabinet besloot de noodmaatregel in ieder geval tot 1 april 2021 te verlengen. Wel moet je de vaste vergoeding al vóór 13 maart 2020 hebben toegekend.

LET OP:

Je bent niet wettelijk verplicht de vaste reiskostenvergoeding door te betalen als de werknemer deze kosten door ziekte of thuiswerken (deels) niet maakt. Dit kan anders zijn als doorbetaling is vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden, een personeelsregeling of een cao.

HERINVESTERINGSRSERVE LANGER HOUDBAAR

Ondernemers krijgen meer tijd om hun herinvesteringsreserve (HIR) op te maken. Normaliter moet een ongebruikte HIR binnen drie jaar vrijvallen in de winst. De coronacrisis geldt als ‘bijzondere omstandigheid’ om het ‘voornemen tot herinvestering’, een van de belangrijkste voorwaarde om de overwaarde van een verkocht bedrijfsmiddel in een HIR te stoppen, nog even vooruit te schuiven. Hoe lang dat zijn, hangt af van de ontwikkelingen rond corona.

VERLENGDE PUBLICATIETERMIJN JAARREKENING

Het opstellen en deponeren van de jaarrekening loopt mogelijk vertraging op als gevolg van de coronamaatregelen.

Niet-beursgenoteerde nv’s en bv’s moeten hun jaarrekening formeel binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opstellen.

De Tijdelijke wet COVID-19 Veiligheid en Justitie maakt het nu mogelijk deze termijn te verlengen van vijf naar tien maanden. De deponeringstermijn blijft wel ongewijzigd: 12 maanden. De wet regelt voorts dat de algemene vergadering van aandeelhouders ook elektronisch kan plaatsvinden.

DE WETTELIJKE MAATREGEL VOORKOMT HET RISICO OP BESTUURDERS-AANSPRAKELIJKHEID WEGENS NIET TIJDIGE PUBLICATIE.

VERLENGING UITSTELREGELING

Als je eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel van belastingbetaling indiende, kun je alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 vragen. Kreeg je deze verlenging al, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Ondernemers krijgen een betalingsregeling van 36 maandelijkse termijnen vanaf 1 oktober 2021 om hun belastingschulden te voldoen. De rente blijft tot en met 31 december 2021 (bijna) 0%.

WERKKOSTENREGELING TIJDELIJK VERDER VERRUIMD

Je mag ook in 2021 maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (dit is de vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling (WKR). De vrije ruimte in de tweede schijf, de loonsom boven € 400.000, is wel gewijzigd voor 2021 naar 1,8% (2020: 1,2%).

NULTARIEF OP MONDKAPJES, VACCINS EN TESTKITS

In elk geval tot en met 30 juni 2021 is geen BTW verschuldigd over mondkapjes, vaccins en testkits. Er geldt een verplichting tot het dragen van mondkapjes in alle publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden.

FISCALE CORONARESERVE

Ondernemers kunnen een te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis nu al verrekenen met de winst van 2019. Door het vormen van deze zogeheten ‘fiscale coronareserve’ is het mogelijk een nadere (lees: lagere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen.

ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN LOONHEFFINGEN

Als je als gevolg van de maatregelen, zoals thuiswerken, niet kunt voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, dan verbindt de Belastingdienst daar tot 1 juli 2021 geen consequenties aan. Je moet deze administratie verplichtingen uiteraard alsnog nakomen zodra dit weer kan.

LET OP:

De verlengde regelingen veranderen mee met de ontwikkelingen. Vraag je NOAB-adviseur altijd om advies bij fiscale vraagstukken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !