Steun voor natuur inclusieve landbouw

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport ‘Regio Deal Natuur Inclusieve Landbouw Noordelijke Kleischil’ en een bijbehorend actieplan. Ook heeft het college een verklaring getekend om duidelijk te maken dat het de agrarische sector steunt in haar plannen tot verandering in de nabije toekomst.

Binnen de regiodeal kijken boeren samen hoe zij de natuur op hun bedrijf kunnen stimuleren waardoor er een betere flora en fauna ontstaat. Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijk dat het bodemleven verbetert en dat insecten weer de ruimte krijgen. Dat alles moet er voor zorgen dat de biodiversiteit verbetert en dat de agrarische bedrijven toekomstbestendig zijn in hun bedrijfsvoering.

Het Hogeland kent op dit moment ruim 800 agrarische bedrijven en is daarmee de grootste landbouwgemeente van Nederland. Het college vindt het, vanuit ondernemerschap en leefbaarheid, belangrijk dat er een goede toekomst voor agrariërs en de agrarische omgeving is.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !