Nieuwe coördinator voor Hogelandster taalhuizen

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft besloten tot 1 januari 2022 een nieuwe taalhuiscoördinator aan te stellen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het Noorderpoort in Groningen.

In de gemeente zijn twee taalhuiscoördinatoren actief. Het contract met één van de coördinatoren liep af en kon niet worden verlengd. Met de overeenkomst met het Noorderpoort is weer in de functie voorzien.

In Het Hogeland zijn vier taalhuizen. Ze zijn te vinden in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum. De taalhuizen hebben onder meer tot doel laaggeletterdheid tegen te gaan. De gemeente kent een relatief groot aantal inwoners die veel moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Tussen de acht en elf procent van de Hogelandsters wordt als ‘laaggeletterd’ aangemerkt. Dat zijn tussen de 4.000 en 5.500 inwoners.

Het taalhuis is een samenwerkingsverband tussen lokale partners en is een laagdrempelige plek waar mensen terecht kunnen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen, omgaan met de computer en internet of andere basisvaardigheden willen leren. Een taalhuis is voor iedereen toegankelijk.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !