Bodem- en veldonderzoeken bij de dijk en kwelder

HET HOGELAND – Netbeheerder TenneT start woensdag – 24 februari – met bodem- en veldonderzoeken bij de dijk en kwelder bij de Dijksterweg in Kloosterburen. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een elektriciteitsverbinding. Deze verbinding betreft de aansluiting van het toekomstige windpark Ten noorden van de Waddeneilanden op het landelijke hoogspanningsnet.

Doel van deze onderzoeken is om met de uitkomsten te bepalen welke kabels, hoe diep en waar deze aangelegd worden. De aanleg van deze elektriciteitsverbinding levert ons land vanaf 2027 700 megawatt duurzaam opgewekte stroom op. De onderzoeken in de kwelder zijn juist nú gepland om de broedvogels niet te hinderen.

Wat gebeurt er?

Om het type kabels te kunnen bepalen meten de onderzoekers de elektrische geleidbaarheid, warmtegeleiding en de draagkracht van de bodem. Dit gebeurt door het nemen van grondmonsters via mechanische boringen. Door de korrelgrootte en de verdeling van de grondsoorten te meten kan TenneT bijvoorbeeld berekenen hoeveel warmte de kabels afgeven. Wat voorkomen moet worden is dat een verkeerde kabel bij droogte bijvoorbeeld kan leiden tot oververhitting van de grond.

Daarnaast wordt met een sondeerwagen de weerstand van de grond gemeten om het bodemprofiel tot in de diepe ondergrond vast te stellen. Daarmee bepaalt de netbeheerder onder meer hoe diep de kabels komen te liggen.

Wat betekent dit onderzoek voor de omgeving?

Vrijwel niets. Deze onderzoeken voert TenneT juist nu uit om het broedseizoen vóór te zijn. Omwonenden merken weinig of niets van deze onderzoeken. Mogelijk zijn voertuigen en materieel in het gebied waarneembaar. Het materieel gaat zoveel mogelijk over het verharde gedeelte van de kwelder, waarbij kunststof rijplaten worden gebruikt om spoorvorming en beschadiging van begroeide kwelders te voorkomen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !