Militaire oefeningen

HET HOGELAND – Sinds maandag worden er militaire oefeningen gehouden die plaatsvinden op het militair oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. De oefening duurt tot en met 12 maart.

Oefening 1

Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

Aan de oefening wordt deelgenomen door: de eenheid SG)LS (School Grond Lucht Samenwerking met maximaal 30 personen, 6 voertuigen en 1 of 2 F-16 en 1 L-39

De oefenende eenheid zal:

In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;

Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, ndien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;

Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in de twee genoemde perioden een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen.

Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard.

Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren.

De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen.

De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

Oefening 2

Deze oefening wordt gehouden van 1 tot en met 12 maart 2021, en speelt zich af op het militair oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen dit terrein en Winsum, gemeente Hogeland. Het betreft een oefening, waarbij eenheden als een mortiergroep, een verkenningseenheid, een anti-tank peloton en een bergingseenheid worden ingezet.

Aan de oefening wordt deelgenomen door: 17 Pantser Infanterie bataljon, D-Compagnie met maximaal 80 personen, en 25 voertuigen.

De oefenende eenheid zal:

In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen.

Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein,

indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden.

Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Geen gebruik maken van (oefen)munitie;

Ook in het weekend blijven oefenen.

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in de twee genoemde perioden een oefening.

De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen.

Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard.

Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren.

De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen.

De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !