PvdA stelt kwestie waardedaling woningen in De Marne aan de orde in Tweede Kamer

ZOUTKAMP – PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt het onverteerbaar dat  Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog, Niekerk niet in aanmerking komen voor de waardedalingsregeling. Het kamerlid gaat deze kwestie in de Tweede Kamer aan de orde stellen: “Ik laat het hierbij niet zitten, het valt niet uit te leggen aan de getroffen inwoners,” zo zegt hij.

Tijdens het bezoek van Henk Nijboer o.a. aan het dorp Zoutkamp in gemeente Het Hogeland, kwam de waardedalingsregeling ter sprake. In de Tweede Kamer gaat Henk Nijboer een motie indienen met het verzoek om Ulrum, Zoutkamp, Lauwersoog en Niekerk voor de waardedalingsregeling in aanmerking te laten komen.

De fractie van de PvdA Het Hogeland heeft zich al vaker uitgesproken over de postcodegebieden die niet in aanmerking komen voor deze waardedalingsregeling; het is onredelijk dat dorpen met aardbevingsschade buiten het postcodegebied vallen.

De waardedaling van de huizen met schade door de aardbevingen wordt gecompenseerd door het Instituut Mijnbouwschade. Een eigenaar kan een vergoeding krijgen voor de lagere waarde van zijn woning die in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Eigenaren kunnen de schade van zowel verkochte als onverkochte woningen vergoed krijgen.

Een prachtige regeling die niet voor iedereen geldt. Inwoners hebben daarom aan de bel getrokken bij de gemeenteraad van Het Hogeland.  De gemeenteraad heeft een brief gestuurd naar de voorzitter van IMG met het dringende verzoek het betreffende gebied en de getroffen huiseigenaren, onder de regeling te brengen.

Het antwoord van het Instituut Mijnbouwschade Groningen daarop was zeer teleurstellend: “Op basis van het percentage toegekende schademeldingen zie ik geen aanleiding deze postcodegebieden aan de regeling toe te voegen, aangezien het gebied ruim is vastgesteld.”

Inwoners zijn opnieuw teleurgesteld en voelen zich genoodzaakt om bezwaar te maken bij het IMG.

“De Partij van de Arbeid zal zich maximaal inspannen om de getroffen inwoners alsnog in aanmerking te laten komen voor de waardedalingsregeling,” zo laat de PvdA weten./BM

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !