Belastingservice: Laat geen geld op de plank liggen!

HET HOGELAND – De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 8 mei 2021 de belastingaangifte over 2020 in te dienen. De stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Gr., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gaan ook dit jaar gezamenlijk de gratis belastingservice organiseren. 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij deze belastingaangifte, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten? Iemand die met jou meekijkt, voor de afhandeling zorgt of heb je een vraag? Meld je dan aan en maak een afspraak.

Voor wie?

Voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland woont met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau).

Hoe?

De hulp kan op de volgende manieren worden geboden: online (computer) met een machtiging, in de bibliotheek of op huisbezoek. In verband met Corona vindt de hulp plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en jouw verantwoordelijkheid hierbij.

Waar/wanneer

In maart en april worden de aanmeldingen afgehandeld. Mensenwerk Hogeland doet dit in 4 bibliotheken: Bedum (12 en 30 maart), Leens (9 april), Uithuizen (16 en 19 maart) en Winsum (16 april). Verder kun je online (computer) via een machtigingscode worden geholpen.

Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Henk Wolters, telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop je wilt worden geholpen (in de bibliotheek of online (computer). Je krijgt daarna nog een uitnodiging.

Het is van belang dat je de benodigde papieren bij de hand hebt, zoals een uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digidcode, machtigingscode) jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie/werk etc.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !