Subsidieregels voor nieuwe toeristische organisatie vastgesteld

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft de regels vastgesteld voor het verstrekken van subsidie aan de nieuwe toeristische marketingorganisatie voor Het Hogeland.

Die organisatie krijgt tot taak de gemeente met eenduidige informatie in de toeristische markt te zetten en toeristische producten te ontwikkelen. Ook moet de organisatie draagvlak creëren onder toeristische ondernemers in Het Hogeland. Het uiteindelijke doel is versterking van de toeristische sector en het trekken van meer bezoekers die langer in de gemeente verblijven en daarmee bijdragen aan de economie.

Bij de behandeling van het plan voor een toeristische organisatie door de raad in december vorig jaar heeft de raad een aantal suggesties gedaan. Zo zou de naam van de nieuwe organisatie ‘Stichting Wadden- en Wierdenland’ kunnen worden. Daarnaast is de stichting meegegeven in overleg met de VVV Bedum te gaan. De inbreng uit de gemeenteraad is onder de aandacht van de nieuwe organisatie gebracht.

Die organisatie gaat nu een jaarplan opstellen. Dat plan gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Voor de subsidiëring van de toeristische organisatie is in de begroting een bedrag van 106.600 euro gereserveerd.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !