Nieuwe subsidie voor amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

GRONINGEN – Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen kunnen de komende vier jaar weer een beroep doen op een subsidie voor amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.

De regeling is de opvolger van het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Jaarlijks is er een budget van € 455.000 beschikbaar. In 2021 komt daar eenmalig € 182.000 bij uit het Coronafonds van de provincie.

Amateurkunst en cultuurparticipatie

Met de regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken. Net als bij de regeling Incidenteel Cultuurbudget richt de provincie zich weer op het stimuleren van actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten die zich richten op inwoners die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur.

Activiteiten gericht op erfgoed en archeologie komen in aanmerking voor subsidie wanneer er een duidelijke rol is voor het publiek en daarmee de kennis, de beleving en de waardering van het erfgoed en de archeologie vergroot worden.

Nieuw is dat er ook subsidie is voor culturele activiteiten die gericht zijn op het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal. Het gaat dan om activiteiten die in meerdere provincies plaatsvinden.

Meer subsidie in 2021

Het beschikbare budget voor 2021 is ruimer dan in de jaren daarna. Met een verhoogd budget stimuleert de provincie culturele instellingen bij het opzetten van een nieuw programma in coronatijd. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het inhuren van zzp’ers en flexkrachten. De provincie stelt voor dit kalenderjaar € 182.000 extra beschikbaar uit het coronafonds.

Aanvragen

De subsidieregeling is bedoeld voor cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. De activiteiten moeten zich richten op Groningse deelnemers en publiek en de lokale belangen overstijgen. Aanvragen in 2021 kunnen maximaal 70% subsidie krijgen. Vanaf 2022 wordt maximaal de helft van de subsidiabele kosten vergoed. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000. Instellingen kunnen een aanvraag indienen vanaf 5 maart. De eerste beoordelingsronde sluit op 1 april.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !