Gemeente geeft alleen geld voor voetbalkantine in Bedum

BEDUM – Er komt geen MFA in Bedum. Het college van b. en w. wil geen extra financiële bijdrage beschikbaar stellen voor een MFA. Wat het college wel mogelijk wil maken is nieuwbouw van de sportaccommodatie van SV Bedum. Daar wil ze zo spoedig mogelijk met de voetbalclub over in gesprek. In de begroting is daarvoor 1,5 miljoen opgenomen. Dat is niet genoeg voor een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige accommodatie. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om bij de vaststelling van de Voorjaarsnota extra investeringsbudget beschikbaar te stellen.

In de vergadering van 14 april neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college. Op 9 december heeft de raad een motie aangenomen die het college de opdracht gaf nogmaals met de betrokken partijen te onderzoeken hoe de MFA Bedum mogelijk gemaakt kan worden. In gesprekken met Stichting MFA Bedum en SV Bedum zijn alle opties besproken. Zo is er verder onderzoek gedaan om de benodigde investeringen voor een MFA in Bedum in beeld te krijgen. Hieruit bleek dat een MFA in Bedum alleen mogelijk is als de gemeente een extra investering doet van ruim 2,3 miljoen euro. Een investering van deze omvang vindt het college alleen verantwoord als het om een noodzakelijke uitgave gaat.

B&W zien geen noodzaak voor investering in multi-functionele accomodatie

“Deze noodzaak ziet het college niet omdat de maatschappelijke voorzieningen in het MFA plan niet per se gehuisvest hoeven te worden bij SV Bedum. Het centrumplan Bedum biedt hier ook plaats voor. Daarmee vervalt voor het college de noodzaak voor deze investering,” aldus het college.

Uit een vervolgonderzoek werd daarnaast duidelijk dat het basisplan voor de MFA, voor nieuwe kleedkamers, een kunstgrasveld en infrastructurele werken, niet in aanmerking komt voor NPG-gelden. NPG-gelden kunnen pas worden aangevraagd wanneer de financiering van deze basis al is gerealiseerd. Met NPG-geld kunnen vervolgens zogenaamde plussen worden bekostigd, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van de gebouwen. Dan blijft alleen het bedrag van 1,5 miljoen over dat in de begroting is opgenomen voor het opknappen van de kleedkamers. Het college wil samen met SV Bedum zich hard maken voor het realiseren van een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige accommodatie, passend bij de omvang van de voetbalclub.

Het gereserveerde budget van 1,5 miljoen is niet voldoende voor het gemeentelijke aandeel in nieuwbouw. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om bij het vaststellen van de Voorjaarsnota in juni hier een extra investeringsbudget voor beschikbaar te stellen. Wethouder Theo de Vries: “We hebben een weerbarstig proces achter de rug. En het spijt me voor alle mensen die hier hard aan hebben gewerkt dat je ook na nieuwe onderzoeken tot de conclusie komt dat een MFA in Bedum hier niet gerealiseerd kan worden. Een extra investering van ruim 2,3 miljoen vinden wij niet te verantwoorden. Wel willen we op zoek naar extra financiële middelen om een nieuwe accommodatie voor SV Bedum mogelijk te maken. Dat vinden wij passend en gewenst voor een vereniging van het formaat van deze voetbalclub.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !