SV Bedum en Stichting MFA verbijsterd over besluit college Het Hogeland

BEDUM – SV Bedum en Stichting MFA zijn teleurgesteld en verbijsterd over het besluit van het college van Het Hogeland om af te zien van de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Bedum. Op Facebook doen zij hun beklag. 

Op 9 december jongstleden nam de gemeenteraad van het Hogeland unaniem de motie ‘Samen geven wij een multifunctionele accommodatie in Bedum een kans’ aan. Sinds eind december zijn de partijen weer met elkaar in gesprek om uitvoering aan de motie te geven. Onder leiding van een onafhankelijk deskundige is gewerkt aan een rapport om de risico’s en mogelijkheden in kaart te brengen. Het rapport geeft aan dat er een investering van 2,6 miljoen nodig is om een MFA te kunnen realiseren. Gistermiddag kregen de initiatiefnemers van wethouder Theo de Vries in een kort statement te horen dat het college niet in een MFA in Bedum wil investeren. Wel wil het college investeren in het vernieuwen van de kleedkamers en hiervoor het benodigde bedrag in de voorjaarsnota opnemen. Volgens het rapport is hier 1,9 miljoen euro mee gemoeid. Dit is exclusief tijdelijk huisvesting en sloopkosten waarvoor het college zelf rekent op circa € 350.000,00 aan extra kosten.

Gert-Jan Hageman voorzitter van Stichting MFA Bedum: “Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld over het besluit van het college. Het college legt in onze ogen de motie van 9 december gewoon naast zich neer. Wij hebben de afgelopen maanden onder leiding van een onafhankelijke deskundige uitvoering gegeven aan de motie en daarmee het werk voor het college verricht. Gisteren gaf wethouder Theo de Vries aan dat het college de motie en het opgeleverde rapport naast zich neer hebben gelegd en dat het college geen multifunctionele accommodatie in Bedum wil vestigen. Wederom werd de financiële positie van de gemeente als argument aangehaald. Tijdens de besprekingen de afgelopen periode is gebleken dat de miljoenen overschrijding bij De Tirrel in Winsum 1 op 1 negatief van invloed is op investeringen in andere dorpen. Als tweede argument werd gegeven dat de gemeente in de centrumplannen in extra maatschappelijke activiteiten wil investeren. Uiteraard juichen wij dit van harte toe. Wij zijn hierover echter zeer sceptisch, want deze ‘plannen staan nog in de sterren geschreven’ en wij zien dit toch meer als een zoethoudertje en een afleidingsmanoeuvre. In onze ogen zijn de samenleving in Bedum, SV Bedum en zorginstellingen zoals ’s Heeren Loo en de Golden Raand de grote verliezers.”

Jan Jurjen Timmer voorzitter van SV Bedum: “Dit komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Er is hard gewerkt en er ligt een mooi rapport waarmee het college prima uitvoering had kunnen geven aan de motie van 9 december. Wij zijn enorm teleurgesteld in het college. Als het college haar zin krijgt gaat er uitsluitend geïnvesteerd worden in nieuwe kleedkamers. Volgens het rapport is daarmee een bedrag gemoeid van € 1.912.581 (exclusief tijdelijke huisvesting). Het college heeft laten weten dat het duidelijk is dat het reeds in de begroting opgenomen budget van 1,5 miljoen ontoereikend is en dat er een aanvullend krediet verstrekt zou moeten worden. Blijkbaar begrijpt het college niet dat met een investering in uitsluitend nieuwe kleedkamers op de huidige locatie een extra bedrag van circa € 250.000 nodig is voor tijdelijke huisvesting en € 100.000 aan sloopkosten. Verder is het zo dat SV Bedum zeer dringend behoefte heeft aan minimaal 1 extra kunstgrasveld. Hierover is door het college niets meegedeeld en dat geldt ook voor de noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur. Kortom, met alleen nieuwe kleedkamers tegen de bestaande kantine is SV Bedum niet geholpen. Het is verder volstrekt ondoordacht dat door het besluit van het college de gemeenschap van Bedum en SV Bedum een bedrag van € 850.000,00 aan subsidie en fondsen mislopen. Tel daar het bedrag van de tijdelijke huisvesting en sloopkosten bij op en dan komt het besef dat er circa 1,2 miljoen door het spreekwoordelijke “putje” wegvloeit. Dit nog los van het feit dat de gemeenschap ook een bijdrage vanuit het Nationaal Programma Groningen, die kon oplopen tot boven de € 1.500.000, misloopt. Het bedrag dat voor het laten slagen van het project MFA nodig is (€ 2.564.929) komt zodanig in de buurt van het bedrag dat sowieso als investering voor nieuwe kleedkamers nodig is, dat financiën geen argument kunnen zijn. Helemaal als de investering van € 650.000 in infrastructuur (zit in de € 2.564.929) gefaseerd of later uitgevoerd zou worden. Kortom, de extra investering die het laten slagen van het project MFA vraagt zou toch geen reden kunnen zijn om het totale project de prullenbak in te gooien. Een project waar de hele samenleving van Bedum en omstreken wat aan heeft. Op deze manier voelen wij ons als grootste sportvereniging in Bedum en als Bedumers niet serieus genomen en ernstig tekort gedaan. Wij hopen van ganser harte dat de gemeenteraad deze dwaling van het college inziet en tot andere inzichten komt.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !