Bedrijventerrein Het Aanleg Winsum wordt uitgebreid

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft besloten een start te maken met de herontwikkeling van de voormalige sportvelden in Winsum tot een uitbreiding van het bedrijventerrein Het Aanleg. Hiermee wil het college de komende jaren – in lijn met het collegeprogramma ‘Doar gruit en bluit’- ruimte bieden aan bedrijven en ondernemers die zich in Winsum willen vestigen of hun bedrijf willen verplaatsen en/of uitbreiden.

De uitbreiding van Het Aanleg is bedoeld voor meer publieksgerichte bedrijven. Langs de Schouwerzijlsterweg zullen verder woon-werk kavels worden mogelijk gemaakt. Binnen de plannen is ook de aanpak en aanpassing van de Schouwerzijlsterweg tot aan de grens van de bebouwde kom voorzien. Om sturing te geven aan deze ontwikkeling heeft het college nu hiervoor de projectopdracht vastgesteld.

Allereerst zal worden gestart met het maken van een inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de locatie. Ook zal er een nieuw bestemmingsplan voor deze ontwikkeling worden opgesteld. De planning is om het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 door de raad te laten vaststellen. Op basis hiervan kan de uitbreiding van Het Aanleg worden gerealiseerd. Dit moet er toe leiden dat voor de zomer 2022 een start kan worden gemaakt met de kaveluitgifte van deze uitbreiding van Het Aanleg.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is verheugd over de ontwikkeling: “De uitbreiding van Het Aanleg is een flinke impuls voor de lokale economie. We moeten ondernemers nu ‘nee’ verkopen. In Winsum is geen bedrijfsterrein meer verkrijgbaar en de vraag is betrekkelijk groot. Daarin kan over niet al te lange tijd weer worden voorzien. Naast Winsum kijken we ook nadrukkelijk naar uitbreiding van Bedrijvenpark Boterdiep in Bedum. Ook daar signaleren we een gezonde vraag uit de markt.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !