Notitie grondprijzen naar gemeenteraad

HET HOGELAND – Het college van B&W legt de Notitie Grondprijzen 2021 voor aan de gemeenteraad. In het stuk worden de grondprijzen in de verschillende woningbouw- en bedrijvenlocaties concreet gemaakt. Er wordt beschreven welke rekenmethodieken worden gebruikt om de grondprijzen te bepalen. Deze methodieken verschillen per functie en zijn gebruikt om tot de aangegeven grondprijzen te komen.

De Notitie Grondprijzen heeft tot doel om de prijzen binnen de gemeente te harmoniseren en transparanter te maken. De voormalige gemeenten gebruikten verschillende prijzen en uitgangspunten.

Het gaat om grondprijzen voor onder andere kavels, overhoeken, pacht, huur grond, verkoop aan nutsbedrijven en dergelijke.

Waar mogelijk is gestuurd op een uniforme prijs voor de hele gemeente. Voor woningbouw en bedrijventerreinen is per locatie maatwerk geleverd. Op deze manier zijn de grondprijzen transparant voor gebruikers, exploitanten, eigenaren en de gemeente zelf. Daarnaast worden de voorgestelde grondprijzen en rekenmethodes gebruikt voor het herzien en opstellen van de grondexploitaties.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !