Visit Wadden overkoepelende merk voor waddenkust én eilanden

Vanaf vandaag gaan de merken WADtodo en Visit Wadden samen verder onder de vlag van Visit Wadden. Het merk WADtodo houdt hiermee op te bestaan, wat inhoudt dat de marketinginspanningen voor zowel de Waddenkust als de Waddeneilanden vanuit Visit Wadden gedaan worden. Hiermee wordt Visit Wadden het overkoepelende merk voor alle marketingactiviteiten rondom het volledige waddengebied. Het (inter)nationaal onder de aandacht brengen van de Waddeneilanden gebeurt nog steeds in opdracht van de provincie Fryslân. Samen met de regionale marketingorganisaties en VVV’s werkt Visit Wadden aan het bevorderen van duurzaam toerisme in en rondom de Wadden.

WADtodo en Visit Wadden

Bij het onder de aandacht brengen van de Waddeneilanden bij potentiële bezoekers werd gewerkt met WADtodo. Dit merk was specifiek gericht op het stimuleren van duurzaam toerisme naar de vijf eilanden. In 2018 is Visit Wadden ontstaan vanuit de wens het hele waddengebied, welke zich uitstrekt over de kustlijn van Noord-Holland, Friesland en Groningen, sterker in de markt te plaatsen. De marketingwerkzaamheden voor Visit Wadden worden gezamenlijk uitgevoerd door Holland boven Amsterdam, Merk Fryslân en Marketing Groningen. Daarbij ligt de focus vooral op het vaste land, maar is er tevens aandacht voor de eilanden. De organisatie fungeert als basis voor bezoekers waarmee een directe verbinding is met regionale en lokale partijen.

Samen sterk onder één merknaam

Waar er eerst vanuit is gegaan dat de twee verschillende merken elkaar zouden versterken, is het nu duidelijk geworden dat dit niet altijd het geval is. De doelgroepen van de eilanden en het waddenkust gebied liggen erg dicht bij elkaar, waardoor de communicatie naar deze groepen nagenoeg hetzelfde is. Daarnaast hebben zowel WADtodo als Visit Wadden de opgave om het seizoen te verlengen en duurzaam toerisme te versterken. De samenvoeging van beide merken is daarom een logisch gevolg.

Dat betekent dat alle communicatiekanalen van WADtodo over worden geheveld naar Visit Wadden. Zo zijn inmiddels de website en de social kanalen geïntegreerd in visitwadden.nl en zijn, voor zover mogelijk, de social kanalen van WADtodo gekoppeld aan de Visit Wadden kanalen. Alle overige (offline) uitingen worden ook vervangen door Visit Wadden uitingen.

Ontdek het gehele waddengebied

Waar de eilandfans eerst alleen het waddenkust gebied doorreisden om vervolgens de boot te pakken, wordt deze groep nu uitgedaagd dit te combineren met het verkennen van het vasteland. Ook daar is veel waddengebied om te ontdekken. Zie ook het filmpje.

Benieuwd naar wat het waddengebied allemaal te bieden heeft? Bezoek dan www.visitwadden.nl.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !