Tjeerd Duursma schrijft boek over JPJ Knol en Warffum door de jaren heen

WARFFUM – Eind juni 2021 verschijnt het boek ‘JPJ. Koos Knol en Warffum door de jaren heen’. Auteur is Tjeerd Duursma uit Warffum. Op donderdag 15 april jl. nam de auteur het eerste exemplaar van de promotiebrochure van zijn boek in ontvangst. Dat gebeurde in Warffum, het dorp waar de auteur zijn verhaal begint en eindigt.

Het verhaal over Koos Knol en Warffum door de jaren heen is meer dan een verhaal over de hoofdpersoon. Het is een schets van de maatschappelijke veranderingen die zich tijdens het leven van de hoofdpersoon hebben voorgedaan. Tjeerd Duursma: “Als nieuwkomer in dit gebied troffen me de verhalen van de mensen. Dan opent zich een wereld van dingen die zich in dit gebied hebben afgespeeld. Iedereen in Warffum kent JPJ”. Zo schreef Duursma, die oud-rechter is, eerder een boek over het echtpaar Clevering-Meijer. Ook in dit boek, dat Op Huninga als titel heeft, verhaalde hij over de levensgeschiedenis van twee bijzonders Groningers.

In zijn nieuwe boek wordt 90 jaar geschiedenis van Warffum verteld rond het leven van de hoofdpersoon. Het is het verhaal van een dorp in verandering. Koos Knol is iemand die bestuurlijk buitengewoon actief was en is. De auteur beschrijft in volgorde van de tijd een levensgeschiedenis. Zijn vroege jeugd op boerderij Klein Zeewijk, de lagere schooltijd en de Tweede Wereldoorlog, het kleinschalige dorpsleven, vakanties en ontspanning, het landbouwonderwijs. En dan de eerste baan op boerderij Groot Klooster. De mechanisering in de landbouw doet zijn intrede en velen zoeken werk buiten deze sector. Dat brengt Koos Knol bij de Stichting Noord-Groningen. Het daar opgebouwde netwerk komt hem van pas bij Op Roakeldais, het Groene Kruis, contacten over de grens en tal van andere bestuursfuncties. Koos Knol heeft een liberale inslag en was actief voor de JOVD en later als gemeenteraadslid voor de VVD. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van verkeer en vervoer en de rol van de hoofdpersoon als auteur en man met interesse voor geschiedenis. Tot slot is een levensloop als bijlage opgenomen.

Tjeerd Duursma: “Ik heb er mee veel plezier aan gewerkt maar ben wel blij dat het nu af is. Met de hoofdpersoon en anderen heb ik vele gesprekken gevoerd. Je leert een dorp dan goed kennen”. Hij prijst de samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen die de uitgave verder verzorgt. Teun Juk, voorzitter van de stichting: “Wij vonden het een prachtig initiatief van Tjeerd Duursma om een boek te maken over een karakteristieke Noord-Groninger. Van particulieren en stichtingen in Warffum, zoals het Fonds Jaco en Grietje Reinders, mochten we subsidies ontvangen waardoor de uitgave mogelijk werd. Het is een boek dat alle Warffumers zouden moeten lezen”. Het boek verschijnt op 21 juni, de langste dag van het jaar. De omvang is 120 pagina’s en het boek is ruim geïllustreerd. In de voorverkoop kost het € 15,–. De voorverkoop eindigt op 21 mei a.s. Daarna is de prijs € 20,–. Het boek is te bestellen via www.uitgavennoordgroningen.nl

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !