Ondernemersplatform Het Hogeland: nieuw Ondernemersfonds ‘een mooi plan’

HET HOGELAND: De gemeenteraad van Het Hogeland stemde donderdagavond in met het instellen van een Ondernemersfonds. Het fonds is een gezamenlijk voorstel van het Ondernemersplatform Het Hogeland en de gemeente Het Hogeland. Met het Ondernemersfonds kunnen initiatieven bekostigd worden die het ondernemersklimaat in de gemeente versterken.

“Een mooi plan”, zo omschrijft Henk Sok van het Ondernemersplatform Het Hogeland het Ondernemersfonds. “Het is een voorbeeld van de goede samenwerking tussen de gemeente en het Ondernemersplatform. Het platform ziet het nieuwe fonds als een stimuleringsfonds. Het fonds maakt nieuwe initiatieven mogelijk, maar betekent ook dat de samenwerking tussen ondernemers   gestimuleerd zal worden.”

Het fonds beschikt jaarlijks over een bruto bedrag van ongeveer vierhonderdduizend euro dat beschikbaar wordt gesteld door gemeente Het Hogeland.

Impact

“We zijn er trots op dat we tegen de stroom van bezuinigingen in dit Ondernemersfonds hebben kunnen realiseren. Met het fonds bouwen we samen aan een toekomst na corona”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hogeland.

“De impact voor ondernemend Het Hogeland is groot. Eindelijk krijgen de ondernemers een eigen budget voor en door ondernemers. We geven onze ondernemers zo de ruimte”, aldus Dijkhuis.

Onafhankelijk en transparant

De samenwerking tussen de ondernemers zal gestalte krijgen met de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland. Het Ondernemersplatform Het Hogeland ziet mogelijkheden om met deze nieuwe stichting ook nog andere gelden te verwerven voor het fonds.

De stichting is onafhankelijk en zal bestuurd worden door bestuurders die het collectieve belang voorop stellen, transparant willen werken en horen en voelen wat er in ondernemend Het Hogeland speelt.

Ondernemersplatform

Het Ondernemersplatform Het Hogeland is de gesprekspartner voor de gemeente over ondernemerszaken in Het Hogeland. Hierin zijn alle ondernemersorganisaties vertegenwoordigd.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !