Waterschap legt twee vispassages aan in het marengebied

ONDERDENDAM – Het waterschap Noorderzijlvest gaat bij Onderdendam twee vispassages  aanleggen. Het algemeen bestuur heeft daarvoor 1,7 miljoen beschikbaar gesteld.

De vispassages komen bij het gemaal De Delthe tussen Onderdendam en Warffum en de Sichterman tussen Winsum en Onderdendam. Noorderzijlvest geeft hiermee uitvoering aan één van de speerpunten uit het lopende bestuursakkoord en het waterbeheerprogramma: het verbeteren van visroutes in het werkgebied ‘van Wad tot Aa’.

Daarmee wil het waterschap twee gemalen en twee stuwen in het marengebied geschikt maken voor het passeren van vissen. “Het beter mogelijk maken van de trek van vissen naar geschikt leefgebied draagt bij aan schoon en gezond water en het realiseren van doelen uit de Kaderrichtlijn Water. Met de aanpak van deze locaties in het marengebied verbeteren we de route naar het leefgebied in de haarvaten van ons werkgebied, aldus Noorderzijlvest.

Het waterschap bereidt de uitvoering dit jaar voor. De afronding is gepland in 2022./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !