Veertien Koninklijke Onderscheidingen in Het Hogeland

HET HOGELAND – In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen zijn veertien inwoners van de gemeente Het Hogeland Koninklijk onderscheiden. De gedecoreerden worden op maandagmorgen 26 april gebeld door burgemeester Henk Jan Bolding. Op 28, 29 en 30 april worden in de raadzaal in het gemeentehuis in Winsum bijeenkomsten gehouden waarin de onderscheidingen worden uitgereikt.

De onderscheiden Hogelandsters zijn:

De heer Aalf Bulthuis (77) uit Noordwolde. Hij is langdurig voorzitter van Stichting Dorpshuis De Woldstee in zijn woonplaats. Daarnaast stond hij aan de wieg van de voetbalvereniging Noordwolde en de tennisvereniging ZNEO in Zuidwolde. Hij is tot slot lid van de raad van commissarissen van de Vereniging van Eigenaars De Monnik (een bungalowpark met circa 110 huisjes) op Schiermonnikoog.

De heer Bulthuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Coba Buwalda-Frik (63) uit Ulrum. Zij is langdurig mantelzorger geweest voor haar ouders. Beiden behoefden na auto-ongelukken intensieve zorg. Verder is ze actief binnen de Gereformeerde kerk in Ulrum. Ook is ze als bestuurslid betrokken bij de organisatie van kerstroute en de herfstfair in haar woonplaats. Daarnaast is ze penningmeester van de Begrafenisvereniging Het Kerspel in Ulrum.

Mevrouw Buwalda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Geert de Groot (73) en mevrouw Janny de Groot-Kuiper (70) uit Uithuizen. Het echtpaar is actief voor de Gereformeerd kerk/de Protestantse gemeente in hun woonplaats. De heer De Groot is daarnaast voorzitter van de Wereldwinkel in Uithuizen. Zijn echtgenote werkt daar als vrijwilligster.

Mevrouw De Groot is bijna twintig jaar lang secretaris en voorzitter geweest van christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging ‘Passage’ in Uithuizen.

De heer De Groot is bestuurslid van de Stichting Buitensportactiviteiten Uithuizermeeden. Ook fungeert hij als grensrechter en terreinman van de voetbalvereniging s.v. Heracliden.

De heer en mevrouw De Groot zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Harrie Hoek (65) uit Uithuizen. De heer Hoek was als bestuurslid en als trainer/coach verbonden aan de handbalvereniging in Uithuizen. Daarnaast was hij bestuurslid van de plaatselijke PvdA-afdeling. Ook was hij voorzitter van de Stichting Groninger Week in zijn woonplaats. Hij is voorzitter van de Stichting Museum Menkemaborg en van de Stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems. De heer Hoek is tot slot voorzitter van het Comité 4 mei Uithuizen.

De heer Hoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Henk Huisjes (77) uit Zuidwolde. De heer Huisjes is langdurig als bestuurslid en als trainer actief voor de sportvereniging ZNS in Zuidwolde. Als penningmeester was hij betrokken bij de christelijke kleuterschool ‘De Woelwaters’ in zijn woonplaats en de Vereniging voor Christelijk Lager Onderwijs te Zuidwolde. De heer Huisjes was scriba van de Gereformeerde kerk in zijn woonplaats. Hij is penningmeester van de Ontmoetingskerk Zuidwolde. Sinds 2016 is hij mantelzorger voor zijn echtgenote. Die verblijft sinds 2019 in een verpleegtehuis.

De heer Huisjes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Hennie Maring (62) uit Uithuizen. De heer Maring is sinds 1981 vrijwilliger en dirigent bij de Eemsmond Big Band. Het muzikale gezelschap verzorgt optredens in binnen en buitenland en begeleidt gerenommeerde artiesten zoals Lee Towers. Hij is verder betrokken bij de organisatie van het nautische evenement Delfsail in Delfzijl. Daar is hij hoofdverantwoordelijk voor de programmering van het muzikale programma van het evenement. Ook is hij verantwoordelijk voor de veiligheidsplannen.

De heer Maring is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Bea van der Ploeg-Bulthuis (59) uit Uithuizen. Mevrouw Van der Ploeg was vrijwilliger als onder meer overblijfmoeder en voorleesmoeder bij CBS Koning Willem Alexander in Uithuizen. Ook was ze secretaris en voorzitter van de Hervormde vrouwengroep ‘Draagt elkanders lasten’ in haar woonplaats. Ze was bestuurlijk actief voor het vrouwenkoor Sola Gratia. Momenteel is ze secretaris van de Oecumenische Cantorij in Uithuizen. Ze werkt als vrijwilliger bij de Wereldwinkel en bij de openbare bibliotheek in Uithuizen. Tot slot is ze actief binnen de Hervormde Gemeente/Protestantse Gemeente in haar woonplaats.

Mevrouw Van der Ploeg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Hanneke Ritzema-Groeneveld (65) uit Winsum. Mevrouw Ritzema was bestuurslid van de gymnastiekvereniging VIOS in Warffum. Daar was ook actief als lid van het Oranjecomité en als secretaris van het vrouwenkoor ‘Bel Canto’. Ze is bestuurslid van Winsumer Cantorij. Tot de sluiting was ze vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Winsum. Ook is mevrouw Ritzema bestuurslid van de Stichting Vrienden Voor Elkaar die mensen met financiële problemen ondersteunt. Ze vervulde en vervult verschillende functies binnen de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. Ze is onder meer ouderling en contactpersoon voor de voedselbank.

Mevrouw Ritzema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Lub Snijder (58) uit Baflo. De heer Snijder was actief binnen de Gereformeerde kerk in zijn woonplaats Baflo. Ook was hij voorzitter van CNV Vakmensen. De heer Snijder was voorzitter van de Voedselbank Het Hogeland en had zitting in het gemeentelijk platform armoedebeleid. Sinds 2016 is hij voorzitter van de Stichting Kledingbank Maxima Het Hogeland. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Eigen Kracht Noord-Nederland die zich beijvert voor de voedseltuin ten behoeve van de Voedselbank. Als vrijwilliger bij de Stichting Werken met Zorg zet hij zich in voor dagbesteding en re-integratie.

De heer Snijder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Gaatze Tol (67) uit Ulrum. De heer Tol is sinds 1975 actief als vrijwilliger bij de EHBO Ulrum Zoutkamp. Hij vervult en vervulde verschillende functies bij de Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen. Ook was hij bestuurslid van de toenmalige H. de Cockschool in zijn woonplaats. De heer Tol is lid van de sectorraad en lid van de districtskadergroep van CNV Vakmensen. Daarnaast was hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de arme kant van De Marne en de Stichting Voedselbank Het Hogeland. Hij verder bestuurslid van het 4 mei comité in Ulrum. Tot slot is hij bestuurlid van de Stichting DörpsZörg Ulrum en Kledingbank Maxima Het Hogeland.  Die laatste stichting richtte hij mede op.

De heer Tol is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Jan Vogel (82) uit Den Andel. Na zijn werkzame leven begon de heer Vogel in 1995 met het onderhoud van het begraafplaatsje in zijn woonplaats. Daar is hij sindsdien nagenoeg dagelijks te vinden. De eigenaar van de begraafplaats, de PKN-gemeente Winsum-Halfambt, meldt in dit verband: “We hoeven niet om te zien naar de begraafplaats. Het is gewoon in orde.” Naast zijn vrijwillige werkzaamheden op het begraafplaatsje is de heer Vogel sinds 1957 actief binnen biljartvereniging ‘Krijt Op Tijd’ in zijn woonplaats. Binnen die vereniging vervulde de heer Vogel verschillende bestuursfuncties.

De heer Vogel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Jan Jelle de Vries (49) uit Noordwolde. De heer De Vries is bestuurslid en vice-voorzitter van de Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde. Ook is hij medeverantwoordelijk voor de organisatie van de stille tocht in Zuidwolde op 4 mei. Hij is verder penningmeester en vrijwilliger van de christelijke muziekvereniging ‘Wilhelmina’ in Bedum. Daarnaast is hij penningmeester van de Stichting Dorpshuis De Woldstee in zijn woonplaats. Sinds het jaar 2000 is de heer De Vries secretaris van de Schietvereniging De Woldschutters in Zuidwolde. In het verleden was hij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde.

De heer De Vries is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Wem Zuideveld (71) uit Noordwolde. De heer Zuideveld en zijn echtgenote waren tot 2019 beheerders van het dorpshuis ‘De Woldstee’ in hun woonplaats. Hij deed diverse klussen in en om het dorpshuis. Sinds 1969 is hij penningmeester van Kaartclub De Woldstee in Noordwolde. Ook is hij vrijwilliger bij muziekvereniging ‘Uno Animo’ in Zuidwolde. Sinds 1989 is de heer Zuideveld actief bij schuttersvereniging S.V. de Woldschutters. Hij is wedstrijdleider en, sinds 2005, voorzitter van de vereniging.

De heer Zuideveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !