Subsidie van 75.000 euro voor innovatief zorgproject ‘Familiehuis’ De Hoven

GRONINGEN/ONDERDENDAM – Het innovatieve zorgproject ‘Familiehuis’ van Stichting De Hoven ontvangt een subsidie van €75.000,– van de provincie Groningen. Het project is opgezet als een experiment waarbij familie, vrijwilligers en zorgverleners gezamenlijk het intramurale zorgproces opnieuw gaan inrichten en onderzoeken wat hiervoor nodig is en welke gevolgen dit heeft.

Het doel van het project is dat familie en bewoners meer de regie houden over hun leven in het verpleeghuis, door de zorgpraktijk fundamenteel te veranderen. In het experiment moet duidelijk worden hoe de gewenste samenwerking vorm kan krijgen, wat er nodig is om de regie bij familie/bewoners te laten, hoe eventuele (wettelijke) obstakels kunnen worden overwonnen, welke extra competenties er bij de deelnemers aan deze nieuwe zorgpraktijk nodig zijn en hoe die eventueel geleerd kunnen worden.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Het project ‘Familiehuis’ is een prachtig voorbeeld van hoe we door te experimenteren, de zorg verbeteren en toekomstbestendig maken. Het past in onze ambitie waarbij iedereen -in de eigen omgeving- kan beschikken over kwalitatief goede zorg. Samenwerking is daarbij essentieel.”

Verbeteren van de zorg door samenwerking

Dit project draagt bij aan het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen, ondersteunt mantelzorgers en maakt een efficiëntere inzet van professionals mogelijk. Het experiment moet uiteindelijk uitmonden in een gelijkwaardige samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers in een zorginstelling, waarin taken en verantwoordelijkheden naar draagkracht, mogelijkheden en wens zijn verdeeld. De resultaten van dit experiment worden ook gebruikt om de samenwerking in intensieve zorg buiten het verpleeghuis te verbeteren. Daarmee levert het ook een bijdrage aan de leefbaarheid.

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !