Kerkenvisie op komst

HET HOGELAND – Het college van B&W laat een ‘kerkenvisie’ opstellen. De visie moet sturing gaan geven aan de toekomst van kerkgebouwen in de gemeente. Ook wordt gekeken wat de status moet worden van de twintig kerkgebouwen in Het Hogeland die geen monumentenstatus hebben. De visie wordt ondersteund door een serie vlogs waarin de Hogelandster kerkgeschiedenis, de rijkdom aan kerken in de gemeente en een aantal voorbeelden van ‘hergebruik’ van kerken worden belicht.

De kerkenvisie moet tot stand komen in samenspraak met kerkgemeenten en – genootschappen, eigenaren van kerkgebouwen, historische verenigingen en andere betrokkenen.

“Ook in Het Hogeland is sprake van ontkerkelijking en bevolkingskrimp”, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. “Daarmee komt de rol van kerkgebouwen in de toekomst in een ander perspectief te staan. We willen graag in gesprek met de eigenaren van kerkgebouwen en met anderen om na te gaan hoe we het rijke erfgoed voor de toekomst zeker kunnen stellen. Dat kan wellicht door de functies van de gebouwen te verbreden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat we ons als gemeente niet mengen in het kerkelijk leven. We kijken puur vanuit de ruimtelijk ordening-hoek en de leefbaarheid naar de gebouwen en eventuele leegstand daarvan.”

“De visie moet ook gaan bepalen wat de rol van de gemeente in deze kan en moet zijn. De visie richt zich ook op de vraag hoe we om moeten gaan met de kerken die geen monumentale status hebben. Daar zitten ongetwijfeld ook exemplaren bij die het behouden waard zijn. Het Hogeland is bijzonder rijk aan schitterende kerkgebouwen. Dat bezit is het behouden meer dan waard. Ook in een veranderende toekomst”, besluit Dijkhuis.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !