Kr8 corporaties reageren verbaasd op uitspraken NAM

NAM-directeur Atema heeft in de NRC van vrijdag 7 mei 2021 gezegd dat slechts vijftig in plaats van circa 26.000 huizen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. De Kr8-corporaties hebben bij monde van Anita Tijsma (voorzitter van de Kr8) verbaasd gereageerd op deze uitspraak. 

“Deze uitspraak van de heer Atema is voorbarig. Pas na inspectie en beoordeling van de woning, blijkt of versterking nodig is. Wij willen dat de overheid zich houdt aan de afspraken die ze hierover ook recentelijk nog met ons en onze huurders heeft gemaakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM, die zich heeft teruggetrokken uit de versterkingsoperatie, dit soort uitspraken doet. Dit schaadt het vertrouwen en zorgt voor nieuwe onrust en onzekerheid voor de huurders van corporatiewoningen in het aardbevingsgebied. De corporaties bezitten ca. 25% van de woningen in het aardbevingsgebied”, alsus een verbouwereerde Tijsma.

Over de Kr8
Kr8 bestaat uit 8 corporaties in de kern van het aardbevingsgebied: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland. De Kr8-woningcorporaties zetten zich in voor het perspectief van huurders in het kerngebied van de aardbevingen in Groningen.

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met Ingrid Harms, communicatieadviseur van de Kr8-corporaties, tel. 06 290 28254

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !